Hverdagen i børnehavetilbuddet

Børnehavetilbuddet er et flerfamilietilbud til børnehavebørn og deres forældre.

Åbningstid

Tirsdag 8.30 – 11.30

Forløb

Et forløb i Børnehavetilbuddet varer 6 mdr.

Familierne kommer i familiestuen en dag om ugen.I et forløb afholdes der netværksmøder med familien og deres netværk. Derudover tilbydes familierne individuelle samtaler.

Efter endt forløb er der et efterværn på omkring 6 måneder. Dette planlægges individuelt med familien og rådgiveren i slutningen af forløbet. Oftest drejer dette sig om to møder med familien og barnets børnehave.

Se en oversigt på forløbet.

Hver familie vil have to familiekonsulenter tilknyttet, som deltager på alle netværksmøder samt i de individuelle samtaler.

Sådan arbejder vi

Børn og forældre, der er i Børnehavetilbuddet, har alle udfordringer, de arbejder med.

Det kan være at finde ud af at:

  • være i børnehave uden at slå og sparke
  • få et bedre søskendeforhold
  • høre bedre efter hvad de voksne siger
  • få tøj på om morgenen uden at skændes
  • komme hurtigere ud af døren om morgenen

- og mange andre udfordringer som familier kan stå i med et børnehavebarn.

I Børnehavetilbuddet arbejder vi sammen om at skabe positive forandringer. Familierne arbejder sammen med de andre familier, alene og sammen med familiekonsulenterne. Gennem aktiviteter, leg, målsætning og refleksioner skaber vi sammen en grobund, hvor forandringerne kan blomstre.

Eksempel på en dag i Børnehavetilbuddet

8.30: Familierne kommer
Dagens mål besluttes
Aktivitet, hvor dagens mål øves
Pause
Leg og evaluering af dagens mål
11.30: Tak for i dag

Institutionsbesøg

Mens familien går i Børnehavetilbuddet, besøger familiekonsulenterne barnets institution. Derved bevarer barnet tilknytningen til sin normale hverdag. Samtidig får barnets pædagoger mulighed for at tage del i det fælles ansvar, der ligger i at skabe bedre trivsel for barnet.

Henvisning

Familierne henvises til Børnehavetilbuddet på baggrund af en 50§ undersøgelse.
Det er således familiens rådgiver i Familieafdelingen, der henviser familien til et Børnehavetilbud på Familieskolen i Gladsaxe.
Hvis du og dit barn tumler med udfordringer, så kontakt lederen i dit barns institution.
Han eller hun kan hjælpe med at få undersøgt, om Børnehavetilbuddet vil passe til jeres behov.
Du er også velkommen til at kontakte Familieskolen i Gladsaxe og høre nærmere på tlf.: 39574914 eller familieskolen@gladsaxe.dk .

 

Kontakt

Familieskolen

Gammelmosevej 51F
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 39 57 49 14
familieskolen@gladsaxe.dk

Familieskolen