Hverdagen i skoletilbuddet

Skoletilbuddet er et flerfamilietilbud til skolebørn og deres forældre.

Åbningstid

Flerfamilierummet er åbent mandag, torsdag og fredag.

Mandag og fredag i tidsrummet 8.30 til 12.00.

Torsdag fra 8.30 - 11.15 for familierne og fra 11.15 - 13.15 for forældrene.

Forløb

Et forløb i Skoletilbuddet varer 6 måneder.
Familierne kommer i Skoletilbuddet en til tre dage om ugen, hvilket bliver aftalt med familiens rådgiver.
I et forløb afholdes der netværksmøder med familien og deres netværk. Derudover tilbydes familierne individuelle samtaler.

Efter endt forløb er der et efterværn på omkring 6 måneder. Dette planlægges individuelt med familien og rådgiveren i slutningen af forløbet og skal sikre, at den gode udvikling fortsætter. Oftest drejer dette sig om to møder med familien og hjemskolen.

 Se en oversigt på forløbet.

Hver familie vil have to familiekonsulenter tilknyttet, som deltager på alle netværksmøder samt i de individuelle samtaler. 

Sådan arbejder vi

Hvert barn i Skoletilbuddet har et målskema med op til 5 mål, som barnet skal øve sig på i en given periode. Målene bliver formuleret i et samarbejde mellem skole, rådgiver, familie og Skoletilbuddet.

Målene kan både handle om skolen, fritiden og hjemmet.

Eksempler på mål:

  • At komme i skole hver dag
  • At koncentrere sig om skoleopgaverne i min. 15 minutter
  • At tale pænt i timerne
  • At høre efter hvad de voksne siger
  • At være en god kammerat
  • At tage sine bøger frem når timen starter

At have pakket sin skoletaske hjemmefra

Når barnet er i Skoletilbuddet, er det forældrene, der vurderer, hvordan barnet har opfyldt målene. Når barnet er i hjemskolen, er det lærerne, der vurderer, hvordan det er gået. Vurderingen udmønter sig i en score fra 1-4, hvor 4 er bedst.

I Skoletilbuddet arbejder vi ud fra at vi bedst skaber forandringer, når hele netværket samarbejder. Ved hvert mål vil der derfor være fokus på, hvem af de voksne i barnets netværk, der skal hjælpe barnet, samt hvordan hjælpen skal foregå.
Barnets netværk består af både familie, venner, lærere, pædagoger, familiens rådgiver og Skoletilbuddet.


Eksempel på en dag i Skoletilbuddet

8.30 Familierne starter dagens arbejde
Fokusrunde, hvor der sættes mål for dagen, og aftaler indgås
Pause
Skoletime, dagens mål og aftaler øves
Pause
Skoletime/Aktivitet, dagens mål og aftaler øves
Pause
Evaluering af dagen
12.00 Tak for i dag

Skolearbejdet tager udgangspunkt i det enkelte barns faglige niveau. Det betyder, at barnet arbejder i bøger/materialer, som barnet bringer med fra sin hjemklasse.

Aktiviteterne er oftest fælles, så der er mulighed for, at familierne hjælper hinanden på tværs. Aktiviteterne kan være lege, opgaver, ture m.m., hvor børnene og forældrene sammen øver sig på nogle af de udfordringer, de tumler med.

Skolebesøg

Skolen spiller en vigtig rolle i den positive forandring af barnets hverdag. Et forløb i Skoletilbuddet foregår derfor i tæt samarbejde med lærere og pædagoger. Barnet fortsætter med at gå i sin klasse under forløbet. Derved bevarer barnet tilknytningen til sin normale hverdag. Samtidig får barnets lærere og pædagoger mulighed for at tage del i det fælles ansvar, der ligger i at skabe bedre trivsel for barnet.

Mens familien går i Skoletilbuddet, besøger vi barnets klasse og fortæller om forløbet.
Barnets klasse kommer også på besøg i Skoletilbuddet.

Henvisning

Familierne henvises til Skoletilbuddet på baggrund af en 50§ undersøgelse.
Det er således familiens rådgiver i Familieafdelingen, der henviser familien til et Skoletilbud på Familieskolen i Gladsaxe.
Du er velkommen til at kontakte Familieskolen i Gladsaxe og høre nærmere på tlf.: 39574914 eller familieskolen@gladsaxe.dk .

 

Kontakt

Familieskolen

Gammelmosevej 51F
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 39 57 49 14
familieskolen@gladsaxe.dk

Familieskolen