Familieskolens menneskesyn og værdigrundlag

På Familieskolen arbejder vi ud fra ideen om, at problemerne ikke ligger hos barnet alene, men derimod at de opstår i mødet med omgivelserne og i relationerne til de mest betydningsfulde voksne omkring barnet. Forældrene er dermed en vigtig ressource i forhold til at skabe forandringer i barnets trivsel. Derfor deltager forældrene også i forløbet på Familieskolen.

Skolen/børnehaven spiller også en vigtig rolle i den positive forandring af barnets hverdag. Et forløb på Familieskolen foregår derfor i tæt samarbejde med lærere og pædagoger. Barnet fortsætter med at gå i sin klasse/institution under forløbet. Derved bevarer barnet tilknytningen til sin normale hverdag. Samtidig får barnets lærere og pædagoger mulighed for at tage del i det fælles ansvar, der ligger i at skabe bedre trivsel for barnet.

Vi mener, at alle børn indeholder meget mere end det, som viser sig i øjeblikket, eller i en given periode. Det vil sige, at de problemer og udfordringer, som barnet viser sine omgivelser, efter vores mening, kun er en lille del af det enkelte barn. Derfor tror vi på, at forandring er mulig. Altså er vores udgangspunkt, at der ikke er noget barn, som er på en særlig måde, men at der er noget, som viser sig på en særlig måde. Denne tilgang gør det efter vores mening lettere at se efter alle de steder, hvor barnet viser noget andet end den uhensigtsmæssige adfærd. Her får vi mulighed for at være nysgerrige på, hvad omgivelserne byder barnet og dermed også at ændre i disse relationer. På denne måde muliggøres en mere hensigtsmæssig adfærd hos barnet.

Når forældrene i denne form for familiearbejde har en så central rolle, er det, fordi vi mener, at barnet ikke er i stand til at skabe forandringerne alene. Forandringer kræver i første omgang, at barnets vigtigste omsorgspersoner støtter og hjælper barnet til ny handling. Derudover kræver det, at hele barnets netværk aktivt deltager, værdsætter og italesætter disse forandringer. Med netværk mener vi: Den øvrige familie, lærerne, pædagogerne, klassekammeraterne, venner, bekendte m.fl.

Kontakt

Familieskolen

Gammelmosevej 51F
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 39 57 49 14
familieskolen@gladsaxe.dk

Familieskolen