Skolen ved Radiomarken

Om Skolen

Skolen ved Radiomarken er en specialtilbud til børn i alderen 10 til 16 år. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og sociale ressourcer og den familiære situation. Skolen er et undervisnings- og dagbehandlingstilbud til normaltbegavede børn, der af forskellige årsager ikke kan gå i den almindelige folkeskole. Eleverne har ofte en uhensigtsmæssig adfærd og er præget af temaer som ensomhed, isolering, misbrug, kriminalitet, udskillelse og mange skoleskift. På skolen er der plads til 18 elever, der er fordelt på op til 3 klasser. Eleverne er ikke nødvendigvis delt op efter alder, men efter sociale og faglige ressourcer og udfordringer. Der er oftest 2 voksne i hver klasse.

Grundlæggende antagelser i det pædagogiske læringsmiljø er:

  • At alle elever har ressourcer.
  • At elevens følelsesmæssige, faglige og sociale udvikling støttes, således at eleven på sigt kan deltage i skole-, uddannelses og fritidstilbud inden for normalområdet.
  • At alle elever skal støttes til at erkende, at de har både et valg og et ansvar i forhold til egne handlinger.
  • At eleven opnår læringssucceser.

Visitation

Støtte og forebyggelses rådgivere visiterer eleverne efter serviceloven §52.3.3. Der laves en samarbejdsaftale med eleven, familien, rådgiver, skole og andre involverede. Initiativet til en indstilling kan komme fra forældre, lærere, skoleledere, psykologer eller familierådgivere/socialrådgivere.

Beliggenhed og transport

Skolen er beliggende på Bagsværdvej 138 ved Radiomarken tæt ved Bagsværd sø. De fleste elever kommer til skole med offentlig transport, eller på cykel, enkelte kører i taxa.

Kontakt

Skolen ved Radiomarken

Bagsværdvej 138A
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 39 57 31 60
skolenpaaradiomarken@gladsaxe.dk

Tilbud til udsatte børn, unge og familier