Villaen

Tilbud til gravide, familier med spædbørn og unge mødre.

Intensiv familiebehandling

Tilbuddet henvender sig til gravide og spædbørnsfamilier, der har særlige vanskeligheder, eller er særlige sårbare i forhold til forældrerollen.

Vanskelighederne kan for eksempel skyldes:

 • at du er vokset op i en familie, hvor stoffer/hash eller alkohol har fyldt i din barndom
 • du har selv haft et stort forbrug af stoffer/hash eller alkohol
 • du har oplevet at blive mobbet, eller har på anden måde haft det svært i skolen
 • du har været udsat for vold eller seksuelt misbrug
 • du har et vanskeligt forhold til dine forældre.

Alle har de bedste ønsker for deres børn, men hvis du har oplevet mange svigt i dit liv, er det vores erfaring, at du i dit barns første leveår kan have brug for hjælp og støtte til at give dit barn den bedste start på livet.

Tilbuddet er forankret i Villaen (Familie- og Ungecenter). Der tilbydes mødregrupper, fædregrupper, parsamtaler, hjemmebesøg og individuelle samtaler.

Hvordan arbejder vi

Samtalen er det vigtigste redskab og samtalerne kan forgå i hjemmet og i Villaen.
Der tilbydes også forskellige aktiviteter knyttet til tilbuddet for eksempel babyrytmik.
I fællesskab laves en plan for udviklingen i jeres familie.
Der findes konkrete og praktiske løsninger i forhold til familiens situation og vanskeligheder.
Der anvendes også videooptagelser i vores arbejde.

Tilbuddet arbejder tæt sammen med jordemødre, sundhedsplejersker, familierådgiver fra Familie og Rådgivning, arbejdsmarked, boliganvisningen, daginstitutioner, dagplejer og familienetværket

Familierne henvises fra Familieafdelingen.

 

Ungmødreguppe

Tilbuddet henvender sig til unge mødre, der henvises fra sundhedplejen.

Dine vanskeligheder kan for eksempel skyldes:

 • at du har haft en omtumlet ungdom
 • at du blev mobbet eller på anden måde har haft det svært i skolen
 • at du har oplevet en svær skilsmisse
 • at dit netværk ikke er stort
 • at du har problemer i dit parforhold
 • at du slås med ensomhed
 • at du tidligere har haft problemer med stoffer/hash eller alkohol

I gruppen får du mulighed for at tale om alt, det kan være personlige forhold, parforhold, familie, venner, økonomi og praktiske problemer.

Du kan få hjælp til:

 • at forstå dit spædbarns behov og signaler
 • hvordan du og dit barn kan være sammen på en god måde

Vi har også forskellige aktiviteter knyttet til tilbuddet, f.eks. babyrytmik og barnets bog.

 

Villaen ligger på Taxvej 23, 2880 Bagsværd.

Tilbud til udsatte børn, unge og familier