Undervisningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelser

Kender du de andre?

Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os. Kender du de andre? er et projekt, der sætter fokus på nogle af de overdrivelser og misforståelser, der kan opstå omkring risikofyldt adfærd fx i forbindelse med alkohol.

Et liv uden stoffer

DR’s temapakke "Stoffer" er primært henvendt til undervisningen i faget sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolens største klasser, men kan også bruges i samfundsfag. Det sætter fokus på unges misbrug af stoffer som fx ecstasy, hash, kokain og amfetamin.

Inspirationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer er Sundhedsstyrelsens inspirationsmateriale til forældre, ledere og lærere på uddannelsessteder.

Doping

Anti Doping Danmark har samlet undervisningsmateriale hhv. målrettet 8.-10. klasse, og elever på ungdomsuddannelser.
Materialet lægger op til faglige og tværfaglige forløb for en række forskellige fag.

Unge, hash og stoffer