Undervisningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelser

OM ALKOHOL

OM ALKOHOL er et tværfagligt undervisningsmateriale for elever i 7.-9. klasse udviklet af Kræftens Bekæmpelse. Materialet sætter fokus på en bred vifte af problemstillinger om unge og alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg.

Fuld af liv

Kræftens Bekæmpelse har udviklet materialet Fuld af liv til forældre og undervisere, der sætter fokus på hvilke holdninger, der er til unges alkoholbrug. Er du forældre til en teenager, kan du bl.a. teste dine holdninger, og er du underviser kan du finde inspirationsmateriale til at afholde et forældremøde med alkohol som tema.

Inspirationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer er Sundhedsstyrelsens inspirationsmateriale til forældre, ledere og lærere på uddannelsessteder.

Kender du de andre?

Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os. Kender du de andre? er et projekt, der sætter fokus på nogle af de overdrivelser og misforståelser, der kan opstå omkring risikofyldt adfærd fx i forbindelse med alkohol.

Du kan også finde nyttige links og mere viden om alkohol her.

Unge og alkohol