Undervisningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelser

Gå op i Røg

Gå op i røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning fra Kræftens Bekæmpelse. Gå op i Røg handler om, hvorfor nogen begynder at ryge, og hvordan man kan sige fra. Det handler også om de konsekvenser, det har at ryge – både for dig selv og samfundet – og om de folk, som arbejder for eller imod rygning.

Snak om tobak

Snakomtobak er en hjemmeside til forældre der vil støtte deres barn i et røgfrit liv.

Cancer.dk/skole

På cancer.dk/skole har Kræftens Bekæmpelse samlet materialer og viden til elever der arbejder med kræft og sundhed i skolen.

X-it

X-it Undervisning og fotokonkurrence for 7.-9. klasse.

Liv i lungerne

Liv i lungerne er et netbaseret undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til fagene dansk, idræt, samfundsfag, biologi, naturfag og sundhed i 7.-10. klasse, suppleret med en elevdreven kampagne.

Unge og røg