Venskabsfamilier i Gladsaxe

Venskabsfamilier i Gladsaxe er en frivilliggruppe under Dansk Flygtningehjælp.

Vi har eksisteret siden 2012 og vi formidler og varetager match imellem danske familier og familier med anden etnisk baggrund, navnlig flygtninge.

Hvem er vi?

Vores gruppe består af 5-6 frivillige matchkoordinatorer og en kommunikationsfrivillig. Vi har forskellige baggrunde, nogle er studerende, og andre i forskellige ansættelser, men vi deler en fælles interesse for at bidrage til integrationen og den mellemmenneskelige forståelse i kommunen.

Hvad laver en matchkoordinator?

Hver matchkoordinator laver i snit ét match om måneden og holder løbende kontakt med matchet igennem de næste 6 måneder med henblik på støtte, praktisk hjælp og erfaringsudveksling. Vi arrangerer også sociale arrangementer for vore match såsom kanoture, fællesspisning og bowlingaftener.

Hvordan er samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp?

Som frivilliggruppe er vi tilknyttet en regionskonsulent i Dansk Flygtningehjælp, som bistår med råd og vejledning om vores arbejde med fokus på integration, flygtningespørgsmål og faglighed i relation til frivilligt arbejde. Desuden får vi løbende ny faglig viden via Dansk Flygtningehjælps interne kursusudbud.

Vi kan altid bruge flere venskabspersoner og venskabsfamilier

Lige nu kommer der nye flygtninge til Gladsaxe. Vil du også gerne hjælpe, men ved ikke rigtigt hvordan, så kan du være med til at give de nye medborgere en god start og varm velkomst i Gladsaxe Kommune ved at blive venskabsperson eller venskabsfamilie.

Hvordan hjælper en venskabsperson?

Som venskabsperson hjælper du den nye medborger til at hjælpe sig selv i gang med sit nye liv. Du kan blive den hverdagskontakt til det lokale samfund, som det ellers kan tage en flygtning mange år at opbygge.

Nedbryder barrierer og skaber forståelse

Som frivillig venskabsperson eller venskabsfamilie kan du medvirke til, at de nye medborgere bliver en integreret del af samfundet. Du kan som frivillig medvirke til at nedbryde barrierer og skabe forståelse og respekt omkring din egen kulturarv, og omvendt være åben og nysgerrig overfor et andet menneske, som ønsker at vise og skabe respekt omkring sin kulturarv. Du får muligheden for at få en ny relation og forhåbentligt et nyt venskab, der muligvis adskiller sig fra dine øvrige venskaber.

Hvad kan I fx lave sammen?

Mulighederne er mange. Præcis hvilke aktiviteter I laver sammen er op til jer, men vores erfaring siger os, at mange match får en masse ud af at:

  • Besøge hinanden, lave mad og spise sammen.
  • Besøge gratis aktiviteter i lokalområdet og vise hvilke muligheder fx biblioteket indeholder.
  • Tage på udflugter i skoven, til stranden el.lign.
  • Spille kort og brætspil.  
  • Snakke om traditioner og højtider.
  • Snakke om, hvordan det danske samfund fungerer og hvilke muligheder, der er ift. uddannelse, job, fritids- og foreningsliv.
  • Tage sammen i supermarkedet og oversætte varerne, så den nye medborger ved, hvad han/hun skal købe.
  • Diskutere dansk og international politik
  • Øve dansk på hverdagsniveau, ved at sørge for at tale dansk.

Vil du være venskabsperson eller venskabsfamilie?

Er du interesseret i at blive venskabsperson eller venskabsfamilie, så skriv til Mathias Provst, tovholder og frivilligkoordinator i ’Venskabsfamilier i Gladsaxe’. Mail: info@venskabsfamiliergladsaxe.dk.

Kontakt

Den Boligsociale Enhed

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 18
ssf@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-18.00
Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-18.00
Fredag: 10.00-14.00

Kontaktperson

Chefkonsulent
Birgitte Vallø
Telefon: 39 57 57 18

Frivillig indsats for flygtninge og integration