Integrationsprogram

Kommunen skal tilbyde flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram. Programmet skal påbegyndes hurtigst muligt og senest en måned efter, at kommunen har overtaget integrationsansvaret.

Programmet kan vare op til fem år, men det behøver ikke at vare så længe. Formålet med programmet er at sikre, at flygtninge og familiesammenførte:

  • Kommer i arbejde
  • Lærer dansk så hurtigt som muligt
  • Tilegner sig viden om danske samfundsforhold og dansk kultur og historie

Integrationskontrakten

Flygtninge og familiesammenførte skal indgå en integrationskontrakt med kommunen som en del af integrationsprogrammet. Integrationskontrakten skal udarbejdes inden for en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for udlændingen. Både udlændingen og kommunen skal underskrive kontrakten.

Kontrakten udarbejdes sammen med den enkelte flygtning

I kontrakten fastlægger kommunen og flygtningen i fællesskab indholdet, herunder beskæftigelses- eller uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes.

Der er en løbende opfølgning

Kommunen skal løbende foretage en opfølgning på kontrakten, og kontrakten skal justeres efter behov.

Hvor længe gælder kontrakten?

Integrationskontrakten gælder, indtil udlændingen evt. får permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse.

Helbredsmæssig vurdering

Flygtninge og familiesammenførte tilbydes efter behov en helbredsmæssig vurdering. Formålet er, så tidligt som muligt, at afdække fysiske og psykiske helbredsproblemer, således at disse ikke udvikler sig til væsentlige barrierer for en vellykket integration. Vurderingen foretages af en læge og består af en samtale og en helbredsundersøgelse. Lægen skal på den baggrund give en lægefaglig vurdering af flygtningens fysiske og psykiske helbredstilstand. Lægen videregiver – med udlændinges samtykke - resultatet af undersøgelsen til kommunen.

Oversigt over tidshorisonten på de ovennævnte opgaver:

  • Inden en måned:Indgåelse af integrationskontrakt
  • Indenfor en måned:Integrationsprogram og danskundervisning
  • Indenfor seks måneder: Tilbud om helbredsmæssig vurdering

 

Uibm

På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside kan du løbende holde dig opdateret.

uibm.dk

Kontakt

Den Boligsociale Enhed

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 18
ssf@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-18.00
Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-18.00
Fredag: 10.00-14.00

Kontaktperson

Chefkonsulent
Birgitte Vallø
Telefon: 39 57 57 18

Flygtninge og integration