Danskundervisning for arbejdstagere, studerende, medfølgende ægtefælle m.fl.

Er du netop flyttet til Danmark, og har du ophold som arbejdstager, studerende eller medfølgende ægtefælle, har du ret til tilbud om danskuddannelse, som bliver betalt af Gladsaxe Kommune. Formålet er, at det skal hjælpe dig med nemmere at indgå i det danske samfund. Tilbuddet gælder personer, der er fyldt 18 år. Er du flygtning eller har du ophold som familiesammenført, indgår undervisningen i et integrationsprogram.

Danskuddannelse er

 • Danskuddannelse er et tilbud, som er opdelt i undervisningsmoduler, der afsluttes med en statskontrolleret prøve.  Der er tre danskuddannelser: danskuddannelse 1, 2 og 3.
 • Du har mulighed for at deltage i danskuddannelse i 3 ½ år, som er fordelt på 6 klip, der i alt dækker alle de moduler, du har ret til at deltage i. Du har 5 år til at bruge de 6 klip, så du har mulighed for at holde pause mellem modulerne, hvis du for eksempelvis skal holde barsel.
 • Hvis du er startet på et sprogcenter før d. 1. januar 2018, har du 3 år til at gennemføre din danskuddannelse
 • Sprogcentrene opkræver et depositum på 1250 kr. for påbegyndelse af uddannelsen. Du får dit depositum retur, når du gennemfører kursusmodulet.
  (Depositummet gælder ikke, hvis du ansat i en stilling som Au pair. I dette tilfælde vil din værtsfamilie skulle betale et beløb for din undervisning)
 • Er du selvforsørgende*, skal du være opmærksom på, at der fra 1. juli 2018, er blevet indført et gebyr på 2000 kr. pr. modul, som du selv skal betale. Dette beløb vil ikke blive tilbagebetalt.
  *Du er selvforsørgende, hvis du arbejder eller studerer i Danmark, eller er medfølgende ægtefælle til en, der studerer eller arbejder i Danmark.

Hvem har ret til danskuddannelse?

 • Alle udlændinge der flytter til Danmark, der har en opholdstilladelse

 • Borgere fra EU/EØS lande, som er arbejdstagere

 • Nordiske borgere

 • Grønlændere og Færinger, som ikke har lært dansk i et omfang, så de kan fungere i det danske samfund

 • Danske statsborgere, som på grund af udlandsophold, ikke har lært at tale dansk.

 • Grænsependlere, dvs. udlændinge, som bor i udlandet, men arbejder i Danmark

Sådan får du tilbud om danskundervisning

Er du i Danmark som arbejdstager, studerende, eller medfølgende ægtefælle, og ønsker du at gøre brug af tilbuddet om danskundervisning, skal du henvende dig til det sprogcenter, du ønsker at gå på. Sprogcenteret tager herefter kontakt til Kommunen, som skal bekræfte at du har ret til danskuddannelse.

Du vælger selv, hvilket sprogcenter du vil gå på.

Henvendelse

Henvendelse om danskuddannelse:

Du kan henvende dig til Ydelsesenheden mellem kl. 9-14 på telefon 3957 5778 eller ved at skrive en e-mail til: admkont@gladsaxe.dk, hvis du er i tvivl om:

 • Hvorvidt du har ret til at få danskundervisning betalt af kommunen

 • Hvor du finder kontaktinformationerne på de omkringliggende sprogcentre

Du kan henvende dig til det sprogcenter du ønsker at gå på, hvis du ønsker yderligere vejledning om danskuddannelse. Du kan søge efter sprogcentrene på internettet.

Links

Du kan læse mere om den konkrete lovgivning på området via nedenstående link:


Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Nyt Vindue)

https://www.nyidanmark.dk/ (Nyt Vindue)

 

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Jeg er ny i Danmark