Integrationsprogram

Er du netop kommet til Danmark, er du måske omfattet af integrationsloven.
 
Hvem er omfattet af integrationsloven?
Alle nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år, er med få undtagelser, omfattet af Integrationsloven de første tre år, de har har opholdstilladelse i Danmark.

Udlændinge med ophold som flygnting eller familiesammenført får tilbudt et integrationsprogram og bliver kontaktet af Jobcentret.

Hvad omfatter integrationsprogrammet?
Integrationsprogrammet har en varighed på op til tre år og omfatter:

  • Danskundervisning
  • Kursus i Danske samfundsforhold og dansk kultur og historie
  • Tilbud om vejledning og opkvalificering til arbejdsmarkedet, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Formålet med integrationsprogrammet er at nyankomne udlændinge:

  • Sikres mulighed for deltagelse, på lige fod med andre borgere i samfundets arbejdsmæssige, politiske og sociale liv.
  • Bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse.
  • Får en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.

Lovgrundlag: 

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Nyt vindue)
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Nyt vindue)

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Jeg er ny i Danmark