Introduktionsforløb

Er du netop flyttet til Danmark, og har du ophold som arbejdstager, studerende eller medfølgende ægtefælle, har du ret til tilbud om danskuddannelse, som bliver betalt af Gladsaxe Kommune. Formålet er, at det skal hjælpe dig med nemmere at indgå i det danske samfund. Tilbuddet gælder personer, der er fyldt 18 år.

Hvad er et introduktionsforløb?

Introduktionsforløbet består af danskuddannelse på et sprogcenter, og i nogle tilfælde et tilbud om hjælp til at finde et arbejde eller en uddannelse, altså et beskæftigelsesrettet tilbud, som du kan læse mere om nedenfor.

Hvem har ret til et introduktionsforløb?

Tilbuddet gælder for udlændinge, som er kommet til Danmark som arbejdstager, studerende eller medfølgende ægtefælle.

Særligt for udlændinge, der har ophold som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge

For udlændinge, der har ophold som flygtninge eller familiesammenført med en flygtning gælder andre regler. Denne gruppe udlændinge får tilbudt integrationsprogram. Kommunen kontakter dig, hvis du har ophold efter disse regler.

Danskuddannelse

Gladsaxe Kommune tilbyder at betale for din danskuddannelse på en sprogskole.

Vil du benytte tilbuddet, skal du vide følgende:

 • Du får, fra d. 1. januar 2018, et klippekort med 6 klip, der gælder til moduler, der i alt dækker 3 ½ års undervisning.
 • Du har 5 år til at bruge de 6 klip, så du har mulighed for at holde pause mellem modulerne, hvis du for eksempelvis skal holde barsel.
 • (Hvis du er startet på sprogskole før d. 1. januar 2018, har du 3 år til at gennemføre din danskuddannelse)
 • Du vælger selv, hvilken sprogskole du vil gå på, og du skal selv henvende dig til sprogskolen, som derefter vil kontakte Gladsaxe Kommune, som vil betale din undervisning.
 • Du skal selv betale et depositum på 1.250 kr. til sprogskolen. Du får gebyret retur, når du gennemfører kurset.
 • Er du selvforsørgende*, skal du være opmærksom på, at der fra 1. juli 2018, er blevet indført et gebyr på 2000 kr. pr. modul, som du selv skal betale. Dette beløb vil ikke blive tilbagebetalt.
  *Du er selvforsørgende, hvis du arbejder eller studerer i Danmark, eller er medfølgende ægtefælle til en, der studerer eller arbejder i Danmark.

Har du arbejde eller skolegang, kan du vælge at gå til dansk, der er særligt tilrettelagt for udlændinge i beskæftigelse. Du kan gå til danskuddannelse både om dagen og om aftenen.

Beskæftigelsesrettet tilbud

Hvis du er i Danmark som ægtefælle til en, der arbejder eller studerer i Danmark, kan du muligvis have ret til hjælp til også selv at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Et beskæftigelsesrettet tilbud betyder:

 • At du kan blive opkvalificeret, hvilket betyder, at du kan få kurser, der kan gøre dig bedre i stand til at få et arbejde eller komme i gang med en uddannelse

 • At du kan få hjælp til at komme i en virksomhedspraktik

 • At du kan få hjælp til at blive ansat i en løntilskudsstilling

Du skal kontakte Jobcenteret, hvis du ønsker at vide, om du har mulighed for at få et beskæftigelsesrettet tilbud.

Henvendelse

Henvendelse om danskuddannelse:

Er du i tvivl om, om du har ret til at få danskuddannelse betalt af kommunen, kan du henvende dig til Ydelsesenheden mellem kl. 9-14 på telefon 3957 5778 eller skrive en e-mail til: admkont@gladsaxe.dk

Ønsker du yderligere vejledning om danskuddannelse, kan du kontakte det sprogcenter du ønsker at gå på.

Henvendelse om beskæftigelsesrettet tilbud:

Er du i tvivl om, om du har ret til at få et beskæftigelsesrettet tilbud, kan du henvende til Jobcenteret mellem kl. 9-14 på telefon 3957 5000.

Link

Læs mere her
Ny i Danmark

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Jeg er ny i Danmark