Mentorordning

Mentorordningen er for ledige der er i virksomhedsaktivering eller uddannelsestilbud

Mentorordningen har til formål at styrke din introduktion på en arbejdsplads eller til en uddannelse.
Du har således mulighed for at få tilknyttet en mentor, der kan være med til at introducere, oplære og vejlede dig som nyansat i enten ordinær ansættelse, en ansættelse med løntilskud eller i en virksomhedspraktik. Mentoren kan være en ansat i den pågældende virksomhed eller uddannelsesinstitution, eller kan være en ekstern konsulent.

Hvem kan få en mentor?

Der kan ydes støtte til en mentorfunktion for personer, der er tilknyttet jobcenteret.

Hvad består mentorfunktionen af?

Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden/uddannelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære personen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren/uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage. Der skal endvidere være mulighed for at give personlig vejledning i forhold til arbejdet/uddannelsen som led i at fastholde personen i tilbuddet.
Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der er under oplæring, fastsættes et timetal for mentorfunktionen.

Betingelser for støtte

Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan fungere i det pågældende tilbud eller ordinære arbejde.

Hvordan gives støtte til mentorfunktionen?

Rollen som mentor fylder typisk nogle timer om ugen, hvor arbejdspladsen bliver økonomisk kompenseret for tidsforbruget. Det konkrete timetal fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren ud fra en vurdering af den nye medarbejders behov og forudsætninger.

Sådan søger du støtte til mentorfunktionen

Støtte til en mentorfunktion, herunder til køb af uddannelse, bevilges som tilskud til en arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution. Dette sker på baggrund af arbejdsgiverens eller uddannelsesinstitutionens ansøgning til Jobcenter Gladsaxe.

Blanketter

Du kan ansøge om støtte til en mentorfunktion via nedenstående blanket.
Ansøgning om mentorfunktion

Lovgrundlag

Du kan læse mere om den konkrete lovgivning på området via nedenstående link.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Jeg er ny i Danmark