Fleksjob

Fleksjob er en ansættelse hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset pga. sygdom

Hvis jobcentret mener du kan indstilles til fleksjob, vil din kontaktperson i kommunen indkalde til et møde med rehabiliteringsteamet, som vil hjælpe dig med dine muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet, og udnytte de ressourcer du har. Nederst på siden kan du finde links med mere information om fleksjob, ledighedsydelse, fleksydelse, og rehabiliteringsteamet.

Hvem kan få fleksjob?

Tre betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Fleksjob til dig der allerede er i arbejde

Hvis du ønsker at komme i fleksjob på din arbejdsplads, er der nogle kriterier som skal være opfyldt:

  • Du skal have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomsten, eller på særlige vilkår, i 12 måneder
  • Aftalen skal være skriftlig.
  • Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre
  • Aftalen skal indeholde hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt
  • Din arbejdsgiver skal dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at fastholde dig i et ordinært job

Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke og det er åbenbart formålsløst at få dig tilbage i job på ordinære vilkår.

Ved oprettelsen af fleksjobbet skal jobcenteret komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet. Dvs. hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet. Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver, herunder om arbejdstid og løn.

Midlertidige fleksjob

Du kan få tildelt et fleksjob i en periode på op til fem år ad gangen. Ved periodens udløb skal jobcenteret vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis det bliver vurderet, at du fortsat er berettiget til fleksjob, kan du blive i det samme fleksjob.

Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter det første fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat, og du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

Relevant Information ved Fleksjob

Medlem af A-kasse:
Du behøver ikke at fortsætte dit medlemskab af a-kassen, idet du ikke længere optjener dagpengeret. Dit efterlønsbidrag vil efter fleksjobbevillingen overgå til fleksydelsesordningen.
Du bør dog fortsat overveje at være medlem af en fagforening.

Ved flytning til anden kommune:
Hvis du flytter til en anden kommune, skal din nye bopælskommune udbetale løntilskuddet til din arbejdsgiver. Det samme er tilfældet, hvis du modtager ledighedsydelse mellem to fleksjob.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Job med særlig støtte