Revalidering

Revalidering er tilbud der skal bidrage til, at borgere med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes i eget job, eller kommer ind på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår.

Revalideringsforløbet er et redskab, der kan afdække din erhvervsevne, men omfatter desuden erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp med henblik på at kvalificere dig til en ny arbejdsfunktion.

Du kan finde flere informationer om reglerne for revalideringstilbud via linket nederst på siden.

Kriterier for Revalidering

For at få støtte til revalidering

  • Skal du have begrænsninger i din arbejdsevne
  • Der skal være en realistisk mulighed for at revalidering vil føre til hel eller delvis selvforsørgelse

Du kan kontakte Jobcentret og få råd og vejledning om, hvorvidt du er berettiget til en revalidering. Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen er et redskab, der synliggør dine ressourcer og dine begrænsninger. Under udarbejdelse af planen skal der indhentes relevante oplysninger, herunder helbredsmæssige oplysninger i form af en undersøgelse hos din læge.

Derudover kan der iværksættes en praktisk vurdering af din arbejdsevne. Dette er ofte et kort forløb, typisk 1 - 3 måneder alt efter behovet. Fremmødetiden kan variere fra få timer til fuld tid.

Økonomi

Under revalideringen betaler kommunen udgifter forbundet med aktiviteten, samt handicapbetingede udgifter. Dette kan f.eks. være nødvendigt uddannelsesmateriale, transporttilskud, sekretærbistand til blinde, tolkebistand til døve m.v.

Borgere, der opfylder betingelserne for at få revalidering, har ret til ydelsen uden hensyn til en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold. Følg linket nederst på siden for at læse mere om revalideringsydelse.

Hvor kan jeg komme i revalidering

Revalidering kan foregå forskellige steder afhængig af din situation. Typisk kan man komme i revalidering i forbindelse med

  • Uddannelse
  • Virksomhedspraktik - tilbydes hvis du har erhvervserfaring
  • Virksomhedsrevalidering - foregår via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. Ordningen bruges normalt hvis du har meget erhvervserfaring

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Job med særlig støtte