A-kasse

Hvis du er medlem af en a-kasse, og modtager dagpenge, kan der være andre krav du skal leve op til, end dem som jobcenteret har stillet.

Nederst på siden kan du finde et link til en oversigt over alle a-kasser. Du kan også finde et direkte link til Jobnet.dk, eller du kan følge et link hvor du kan læse mere om at modtage dagpenge.

Krav til jobsøgning

Efter to ugers ledighed bliver du indkaldt til en cv-samtale i din a-kasse, hvor du sammen med a-kassen påbegynder en personlig plan, Min Plan, og udarbejder individuelle krav til jobsøgning for dig. Kravene til din jobsøgning danner udgangspunkt for den vurdering, a-kassen foretager af, om du er til rådighed på arbejdsmarkedet.

Du skal uploade det antal jobansøgninger i jobloggen, som din a-kasse har besluttet. Det skal du, for at a-kassen og jobcenteret kan vurdere kvaliteten af din jobsøgning. Hvis a-kassen er i tvivl om, at din jobsøgning er tilstrækkelig og realistisk, kan de forlange, at du lægger kopier af samtlige ansøgninger, i en bestemt periode, op på jobnet.

Karantæne

Hvis du bliver selvforskyldt ledig, vil du modtage en karantæne, og dermed miste din ret til dagpenge i tre uger. Bliver du to gange inden for 12 måneder selvforskyldt ledig, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på 3 måneder.

Selvforskyldt ledig

Du er selvforskyldt ledig, hvis du fx:

  • Uden gyldig grund opsiger dit arbejde
  • Selv er skyld i afskedigelsen
  • Uden gyldig grund afviser at tage et arbejde, der anvises af jobcenteret eller a-kassen, eller udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver.
  • Uden gyldig grund afslår at være med til at udarbejde en jobplan eller afslår/afbryder et tilbud, der er givet efter en jobplan.

Gyldige grunde til at opsige arbejde eller afslå arbejde eller tilbud

Du kan sige dit arbejde op og afslå et arbejde eller tilbud uden at få karantæne, når du har en gyldig grund. Det kan fx være, når:

  • Du har lægeattest på, at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af sygdom og har gjort rimelige forsøg på at få et andet arbejde på arbejdspladsen.
  • Din ægtefælles eller samlevers nye arbejde betyder, at du må flytte langt væk eller
  • Du ikke har mulighed for at få passet børn, der kræver særlig pleje.

Kontakt din a-kasse først

Du skal være opmærksom på, at selvom du har en gyldig grund, skal din a-kasse altid vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kontakt din a-kasse, inden du opsiger dit arbejde/afslår et arbejde eller et tilbud mv. Så ved du, om det får konsekvenser for din dagpengeret.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Ledig