Aktivitetsparat

For at blive vurderet til at være aktivitetsparat, skal jobcenteret beslutte at du ikke klar til at tage en uddannelse, eller begynde i et normalt job.

Hvis jobcenteret vurderer at du enten

  • Ikke er i stand til at påtage dig et ordinært arbejde, og blive selvforsørgende indenfor tre mdr., eller
  • Har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end et år, inden du kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår

Vil du komme i et forløb for aktivitetsparate, der vil fokusere på at gøre dig klar til enten at gennemføre en uddannelse indenfor ordinær tid (hvis du er under 30 og ikke allerede besidder en erhvervskompetencegivende uddannelse), eller starte i et ordinært arbejde (hvis du er over 30, og/eller allerede besidder en erhvervskompetencegivende uddannelse). Nederst på siden kan du finde et link, hvor du kan læse mere om, hvad en erhvervskompetencegivende uddannelse er.

Ret til læse-, skrive- og regneundervisning

Har du ikke gennemført en ungdomsuddannelse, skal du læse-, skrive- og regnetestes. Hvis testene viser et behov for det, skal jobcenteret sørge for, at du får læse-, skrive- og regnekurser og eventuelt ordblindekurser. Undervisningen skal som udgangspunkt fortsætte, indtil du har opnået læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve.

Du har ret til en koordinerende sagsbehandler

Når jobcenteret har vurderet dig som aktivitetsparat, har du ret til en koordinerende sagsbehandler. Sagsbehandleren skal hjælpe dig med at forstå dit forløb, og sikre at der blive koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

Dit forløb

Som aktivitetsparat får du hurtigst muligt et koordineret og systematisk uddannelses- eller jobrettet forløb, hvor dine mål er i fokus. Du vil få støtte og hjælp til at blive klar, og indsatsen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i din situation og dine udfordringer.

Du kan også få et tilbud om mentorstøtte, hvis jobcenteret vurderer, at du har behov for særlig støtte og vejledning.

Ret til mentor, hvis andet ikke kan lade sig gøre

Du får ret til støtte fra en mentor i de perioder, hvor dit jobcenter vurderer, at din situation er så svær, at du ikke kan deltage i aktive tilbud. Mentoren skal hjælpe dig med at få stabiliseret dit liv så meget, at du med tiden kan deltage i aktive tilbud.

Tæt opfølgning

Du skal løbende til samtale med jobcenteret, hvor der bliver fulgt op på dit forløb. På den måde er du sikret, at indsatsen løbende kan blive ændret eller justeret, hvis der er behov for det. Den opfølgning kan som udgangspunkt ikke ske pr. telefon eller mail.

Har du været indlagt med psykisk lidelse?

Hvis du er aktivitetsparat, og du har været indlagt med en psykisk lidelse, har du ret til at få tilknyttet en mentor. Mentoren skal fungere som en udskrivningskoordinator, der skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde.

Kommunen skal tilknytte mentoren, så snart dit udskrivningsforløb begynder. Du har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt.

Har du siddet i fængsel?

Hvis du sidder i fængsel, kan du få tilknyttet en udslusningskoordinator. Kommunen tilknytter en udslusningskoordinator, når fængslet begynder at planlægge dit udslusningsforløb. Udslusningskoordinatoren skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde.

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Arbejde, uddannelse, aktivitet