Uddannelsesparat

For at blive vurderet til at være uddannelsesparat, skal du være under 30, og ikke allerede have en kompetencegivende uddannelse.

Nederst på siden kan du finde et link, hvor du kan læse mere om, hvad en erhvervskompetencegivende uddannelse er.

Hvis jobcenteret vurderer, at du er uddannelsesparat, vil der hurtigst muligt igangsættes et forløb, der skal hjælpe dig til at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Du vil derfor blive pålagt at komme med forslag til uddannelser, og søge om optagelse på en eller flere af disse. Indtil du begynder på din uddannelse, skal du i videst mulig omfang arbejde og forsørge dig selv.

Ret til læse-, skrive- og regneundervisning

Har du ikke gennemført en ungdomsuddannelse, skal du læse-, skrive- og regnetestes. Hvis testene viser et behov for det, skal jobcenteret sørge for, at du får læse-, skrive- og regnekurser og eventuelt ordblindekurser. Undervisningen skal som udgangspunkt fortsætte, indtil du har opnået læse-, skrive- og regnefærdigheder, der svarer til folkeskolens afgangsprøve.

Dit forløb                                                                                      

Dit forløb vil blive tilrettelagt ud fra dine behov og fortsætter helt frem til din uddannelsesstart. Hvis jobcenteret vurderer, at du har brug for det, kan du:

  • Få mulighed for fx at snuse til forskellige uddannelser og få en fornemmelse af uddannelsesmiljøet
  • Få tilknyttet en mentor, som kan støtte dig i tiden op til uddannelsesstart og også under uddannelsen.

Når du har haft de første tre samtaler med jobcenteret, vil du blive indkaldt til samtaler i det omfang, det er nødvendigt. Det sker for at sikre, at du har fokus på din uddannelse, eller at du fortsat kommer nærmere på den uddannelse du gerne vil begynde på.

Så længe du ikke er startet på din uddannelse, får du uddannelseshjælp. Når du er startet på uddannelsen, får du SU. Kommunen har dog mulighed for at udbetale uddannelseshjælp i en afgrænset periode, hvis du er startet på uddannelsen, inden SU’en er på plads.

Du skal være opmærksom på, at hvis du modtager dobbeltforsørgelse, skal du betale uddannelseshjælpen tilbage.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Arbejde, uddannelse, aktivitet