Pension og job

Som modtager af pension, eller førtidspension, har du mulighed for at udnytte den erhvervsevne, du eventuelt har tilbage.

Du kan enten få et almindeligt arbejde, eller et job med løntilskud. Nederst på siden kan du finde links til at læse mere om løntilskudsjob til førtidspensionister, og Pension og økonomi.

Hvor meget må du arbejde

Der er ingen formelle regler for, hvor mange timer om ugen du må arbejde. Du skal dog være opmærksom på, at der kan ske ændring i din ret til at modtage pension afhængig af hvor mange timer du arbejder pr. uge. Udbetalingen af grundbeløb, pensionstillæg og personligt tillæg, boligydelse og andre sociale ydelser beregnes ud fra din samlede indtægt.

Hvilende pension

Overvejer du at tage et job, hvor arbejdstid og indtægt ligger over, hvad der kan kombineres med din pension, kan pensionen gøres hvilende.

At pensionen gøres hvilende vil sige, at din udbetalinger fra din pension sættes på pause, men at du kan få den genoptaget på et senere tidspunkt. Der skal ikke søges om og tilkendes pension på ny. Reglen er en beskyttelsesforanstaltning, og dens formål er at støtte pensionistens vilje til at gå i arbejde. Ordningen skaber tryghed ved, at man som pensionist altid kan falde tilbage på sin pension, hvis bestræbelserne på arbejde skulle mislykkes.

Hvem kontakter du ved spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål – for eksempel om hvilken betydning en arbejdsindtægt har på din pensions størrelse, kan du kontakte Borgerservice – pension.

Hvis du ønsker at din pension bliver hvilende, skal du rette henvendelse til Social- og Handicapafdelingen

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Ledig