Ressourceforløb

Et ressourceforløb er en individuel og helhedsorienteret indsats, som skal hjælpe sårbare og udsatte personer ind på arbejdsmarkedet

Hvad indeholder et ressourceforløb

I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Det kan fx være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
 • Kurser i at håndtere fx stress/angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder 
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Tilbuddene sættes sammen og koordineres på tværs af de forskellige områder i kommunen. Du vil blive tilknyttet en fast kontaktperson, der hjælper med at få de forskellige områder til at arbejde sammen til din fordel. 

Hvem kan få et ressourceforløb

For at du kan få et ressourceforløb, kræver det:

 • At du i længere tid har været forsørget af det offentlige og fx har svært ved at få arbejde eller en uddannelse
 • At du har deltaget i en indsats rettet mod uddannelse og/eller job, uden at det er lykkedes dig at få arbejde eller tage en uddannelse. Fx kan der være lavet en uddannelsesplan, en jobplan, eller du kan have fået revalidering eller deltaget i en indsats som led i sygedagpengeopfølgning, uden at du er kommet i uddannelse eller har fået arbejde
 • At kommunen mener, at du har behov for en længerevarende indsats før, du kan komme i arbejde eller at tage en uddannelse
 • At du er bosat i Danmark

Hvordan søger jeg

Hvis du gerne vil søge om at komme i et ressourceforløb skal du snakke med din kontaktperson i kommunen. Det kan f.eks. være din beskæftigelseskonsulent. Du vil derefter blive indkaldt til et møde med rehabiliteringsteamet, som vil hjælpe dig med at finde ud af hvor de bedst kan bruge din ressourcer. Du kan læse mere om rehabiliteringsteamet ved at følge linket nederst på siden.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Ledig