Nyuddannet, værnepligtig, selvstændig

Er du nyuddannet, lige afsluttet din værnepligt, driver virksomhed som bibeskæftigelse eller selvstændig med nedsat arbejdsevne, har du mulighed for at modtage dagpenge.

Nyuddannet

Som nyuddannet har du ret til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Uddannelsen skal have varet mindst 18 måneder, og mindst være en erhvervsmæssig uddannelse, eller en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse.

Du skal søge om optagelse i en a-kasse senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. Du kan tidligst blive optaget fra den dag, hvor uddannelsen er gennemført.

Så meget kan du få i dagpenge

Dagpenge til nyuddannede er på 82 pct. af højeste dagpengesats, også kaldet dimittendsats. Har du først én gang modtaget dimittendsats, skal du vente seks måneder for at få beregnet en individuel sats. Beregning sker på baggrund af de seneste tre måneders beskæftigelse, hvor du har haft mindst 2/3 af fuld arbejdstid.

Du kan følge linket til Beskæftigelsesministeriet nederst på siden for at se hvor meget du kan få udbetalt.

Værnepligtig

Når du har afsluttet din værnepligt, er du underlagt de samme regler som en nyuddannet, hvis du var optaget i en a-kasse under indkaldelsen. Dog har du ret til dagpenge efter de almindelige regler, hvis du har haft mindst 13 ugers uafbrudt arbejde før indkaldelsen.

Bibeskæftigelse

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du også have ret til dagpenge. Kravet er, at din bibeskæftigelse til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet i normalt omfang.

Din a-kasse afgør, om du har ret til dagpenge samtidig med driften af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Retten til dagpenge samtidig med bibeskæftigelsen er som udgangspunkt begrænset til 78 uger. Følg linket nederst på siden til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, for at læse mere om dagpenge og bibeskæftigelse.

Selvstændig med nedsat arbejdsevne

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Desuden er det en betingelse:

  • At din virksomhed er din hovedbeskæftigelse
  • At du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet på din virksomhed i, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder.

Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Dagpenge