Flekslønstilskud

Er du omfattet af reglerne for fleksjob, og er du startet i et nyt fleksjob efter den 1. januar 2013, har du ret til fleksløntilskud.

Når du starter i fleksjob

For at få fleksløntilskud skal du sende kommunen en række oplysninger, når du begynder i fleksjob:

  • Din time/månedsløn
  • Din arbejdsintensitet (det antal timer du reelt arbejder og får løn for pr. uge)
  • Løn før skat for en ansat i samme stilling i 37 timer om ugen (fuldtidsansat)
  • Er der pensionsopsparing, og hvor mange procent den er på

Du kan fx sende din ansættelseskontrakt, som ofte indeholder de fleste af disse oplysninger, og tilføje de resterende oplysninger.

Hvordan beregner du flekslønstilskuddet?

Dit fleksløntilskud og din løn kan samlet set højst udgøre et beløb, som svarer til den løn, der normalt udbetales for et job på fuld tid i den pågældende stilling. Derudover kan dit flekslønstilskud kan højst udgøre 98 % af højeste dagpengesats.

Din samlede lønindkomst skal indgå i beregningen. Hvis du ved siden af din løn i fleksjob har indtægter fra anden beskæftigelse, skal disse indtægter også modregnes.

Dit flekslønstilskud nedsættes med 30 % af din lønindtægt, hvis din løn + pensionsbidrag er under på 13.839 kr.

Er din lønindtægt + pensionsbidrag over 13.839 kr. skal 55 % af beløbet, som overstiger 13.839 kr. fratrækkes i dit fleksløntilskud.

På hjemmesiden www.fleks.nu kan du lave en vejledende beregning på din månedlige indtægt i fleksjob. Du kan finde et link dertil nederst på siden. Du kan også læse mere om flekslønstilskud på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor du også kan finde en oversigt over satserne.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Økonomi