Integrationsydelse

Du skal have meldt dig ledig hos jobcenteret inden du er berettiget til integrationsydelse.

Kan jeg få integrationsydelse?

  • Hvis du ikke har haft ophold i det danske rige (Danmark, Grønland og Færøerne) i 7 ud af de seneste 8 år.
  • Hvis du er dansk statsborger og i en periode har opholdt dig et andet EU/EØS land, vurderer kommunen om dit ophold kan medregnes som opholdstid i Danmark. Når vi vurderer din sag lægger vi vægt på din tilknytning til Danmark.
  • Hvis du er EU/EØS borger og efter din indrejse i Danmark, har haft arbejde der give dig arbejdstagerstatus i Danmark, medregnes den tid du har opholdt dig i et andet EU/EØS land altid som opholdstid i Danmark.

For at opnå arbejdstagerstatus, skal man som hovedregel have arbejdet i Danmark i 10-12 timer ugentligt i mindst 10 uger. 

For at du kan modtage integrationsydelse er det en betingelse, at du ikke har en formue eller indtægter (ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt), der kan dække dit behov for forsørgelse.

Hvor meget kan jeg få i Integrationsydelse

Satserne for integrationsydelse er baseret på niveauet for Uddannelseshjælp, hvilket vil sige at man på integrationsydelse får nogenlunde det samme som en studerende på SU.

Satserne er som følger (før skat):

  • Enlig forsørger: Person der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.211 kr. pr. md.
  • Forsørger: Person der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.546 kr. pr.md.
  • Ej forsørger: Person der er ej forsørger, over- eller under 30 år og udeboende: 6.106 kr. pr. md.
  • Ung hjemmeboende: Person der er ej forsørger, under 30 år og hjemmeboende: 2.631 kr. pr. md.

Dansk tillæg

Udover ovenstående satser er det muligt at få et tillæg på op til kr. 1541,-, ved at bestå danskprøve 2 eller 3 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trinsskalaen), eller FVU læsning trin 2 eller tilsvarende højere prøve i dansk.

En tilsvarende højere prøve i dansk kan f.eks. være Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse. Det kan også være studentereksamen.

Du skal selv ansøge Ydelsescentret om tillægget, og du skal dokumentere, at du har bestået en eksamen, der berettiger dig til at få udbetalt tillægget.

Integrationsydelse + dansktillæg tilsammen kan ikke overstige, hvad du ville være berettiget til i kontant- eller uddannelseshjælp

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Som modtager af integrationsydelse kan du være berørt af de nye regler omkring kontanthjælpsloft og 225-timersreglen. Følg linket neders på siden for at læse mere.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Økonomi