Uddannelseshjælp

Er du under 30 år, og ikke har en ervervs- eller videregående uddannelse, vil du modtage uddannelsesstøtte og ikke kontanthjælp.

Læs mere her

Kontanthjælp 30+

Du kan modtage kontanthjælp på voksensats, hvis du er fyldt 30, og ikke er i stand til at forsørge dig selv.

Læs mere her

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Her kan du læse mere om reglerne for kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Læs mere her

Kontanthjælp på ungesats

Er du under 30 år, og har en erhvervs- eller videregående uddannelse, kan du modtage kontanthjælp.

Læs mere her

Sanktioner

Hvis du ikke opfylder de krav der bliver stillet til dig som ledig, kan jobcenteret give dig økonomiske sanktioner.

Læs mere her
Økonomi