Kontanthjælp 30+

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du modtage kontanthjælp

For at få kontanthjælp på voksensats skal du opfylde alle betingelserne:

  • Du er fyldt 30 år
  • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre

Det er endvidere en betingelse for udbetaling af kontanthjælp, at du:

  • Har haft ophold i det danske rige (Danmark, Grønland og Færøerne) i 7 ud af de seneste 8 år.
  • Hvis du er dansk statsborger og i en periode har opholdt dig et andet EU/EØS land, vurderer kommunen om dit ophold kan medregnes som opholdtid i Danmark. Når vi vurderer din sag lægger vi vægt på din tilknytning til Danmark.
  • Hvis du er EU/EØS borger og efter din indrejse i Danmark, har haft arbejde der giver dig arbejdstagerstatus i Danmark, medregnes den tid du har opholdt dig i et andet EU/EØS land altid som opholdstid i Danmark.

For at opnå arbejdstagerstatus, skal man som hovedregel have arbejdet i Danmark i 10-12 timer ugentligt i mindst 10 uger. 

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?

Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af, om

  • Du har forsørgelsespligt over for børn
  • Du har formue eller indtægter
  • Du er gift, og hvad din ægtefælle har af formue og indkomst
  • At du indenfor det seneste år, har arbejdet i 225 timer i ustøttet beskæftigelse. 

Kommunen ser ved udmåling af hjælpen endvidere bort fra en række andre nærmere bestemte indtægter. Det gælder bl.a. invaliditetsbeløb, invaliditetsydelse mv.

Du kan følge linkene nederst på siden for at læse mere om hvor meget du kan udbetalt.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Kontant- og uddannelseshjælp