Kontanthjælp på ungesats

Er du under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du få kontanthjælp på ungesats

For at få kontanthjælp på ungesats skal du opfylde alle betingelserne:

  • Du er under 30 år
  • Du har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx dagpenge, førtidspension mv.

Nederst på siden kan via link læse hvad en erhvervskompetencegivende uddannelse er.

Hvor meget kan jeg få i kontanthjælp?

Personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp på ungesats.

Størrelsen af kontanthjælpen afhænger bl.a. af, om

  • Du er fyldt 25 år
  • Du har forsørgelsespligt over for børn.
  • Du har formue eller indtægter
  • Du er gift, og hvad din ægtefælle har af formue og indkomst

Kommunen ser ved udmåling af hjælpen også bort fra en række andre nærmere bestemte indtægter. Det gælder bl.a. invaliditetsbeløb, invaliditetsydelse mv.

Du kan følge linkene nederst på siden for at læse mere om hvor meget du kan udbetalt.

Aktivitetstillæg

Hvis jobcenteret vurderer, at du er aktivitetsparat, kan du få et tillæg ud over kontanthjælpen i de uger, hvor du enten deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Tillægget kaldes et aktivitetstillæg. Hvis du på grund af din situation ikke kan deltage i tilbud – fx ved alvorlig sygdom – kan du få aktivitetstillæg alligevel.

Aktivitetstillægget kan normalt tidligst ydes, når du har modtaget kontanthjælp i tre måneder. Nederst på siden kan du følge et link hvor du kan læse mere om det at være aktivitetsparat.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Kontant- og uddannelseshjælp