Uddannelseshjælp

Unge under 30 år, uden uddannelse, får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Hvis du er under 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil jobcenteret tilrettelægge dit forløb med henblik på at få dig i uddannelse. Dette kaldes Uddannelsesparat. Nederst på siden kan du via links læse mere om, hvad det vil sige at være uddannelsesparat, og hvad en erhvervskompetencegivende uddannelse er.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

  • At du er under 30 år
  • At du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • At du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • At den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • At behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx dagpenge, førtidspension mv.

Det er endvidere en betingelse for udbetaling af kontanthjælp, at du:

  • Har haft ophold i det danske rige (Danmark, Grønland og Færøerne) i 7 ud af de seneste 8 år.
  • Hvis du er dansk statsborger og i en periode har opholdt dig et andet EU/EØS land, vurderer kommunen om dit ophold kan medregnes som opholdtid i Danmark. Når vi vurderer din sag lægger vi vægt på din tilknytning til Danmark.
  • Hvis du er EU/EØS borger og efter din indrejse i Danmark, har haft arbejde der giver dig arbejdstagerstatus i Danmark, medregnes den tid du har opholdt dig i et andet EU/EØS land altid som opholdstid i Danmark.

For at opnå arbejdstagerstatus, skal man som hovedregel have arbejdet i Danmark i 10-12 timer ugentligt i mindst 10 uger. 

Ansøg om deltagerbetaling til almen voksenuddannelse

Hvis du modtager uddannelseshjælp og har et uddannelsespålæg, kan du ansøge om støtte. Du kan få støtte til betaling af udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddannelse og almen gymnasiale uddannelser som enkeltfag.

Vi vurderer om du har behov for støtte ud fra dine økonomiske forhold.

Hvor meget får jeg i uddannelseshjælp?

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne. Hvis Jobcenteret vurderer, at du er aktivitetsparat har du ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller har tilkendegivet ønske om et tilbud. Kan du på grund af din situation ikke deltage i tilbud - fx ved alvorlig sygdom - skal du have aktivitetstillæg alligevel.

Nederst på siden kan du finde et link hvor du kan læse mere om hvad det vil sige at være aktivitetsparat. Du kan også finde et link hvor du kan læse mere om hvor meget du kan få udbetalt i uddannelseshjælp.

Ansøg om deltagerbetaling til almen voksenuddannelse

Hvis du modtager uddannelseshjælp og har et uddannelsespålæg, kan du ansøge kommunen om støtte til betaling af udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag.

Kommunen vurderer om du har behov for støtte ud fra dine økonomiske forhold.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Kontant- og uddannelseshjælp