Ledighedsydelse

Efter du er visiteret til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob, og når du bliver ledig fra et fleksjob.

Ledighedsydelse bliver udbetalt hvis du på det tidspunkt du blev godkendt til et fleksjob, men endnu ikke ansat, opfyldte én af disse betingelser:

 • Du ville være berettiget til dagpenge eller sygedagpenge
 • Du modtager sygedagpenge
 • Du deltager i revalidering efter en jobplan
 • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis du ikke opfylder ovennævnte betingelser, modtager du i stedet ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp. Nederst på siden kan du finde et link til Beskæftigelsesministeriet, hvor du kan se satserne for ledighedsydelse.

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder og tidligere har modtaget ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

Ledighedsydelse udbetales uafhængigt af formue eller ægtefællens indkomst. Nederst på siden er der links hvor du kan læse mere om ledighedsydelse

Ledighedsydelse efter fleksydelsesalderen

Du kan modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder efter, at du har nået fleksydelsesalderen. Derefter kan du modtage ledighedsydelse på kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, dvs. 10.968 kr. (2016), frem til du når folkepensionsalderen.

Fleksydelse er en tilbagetrækningsordning, ligesom efterløn, og fleksydelsesalderen er den alder hvor man kan starte på fleksydelse. Du kan læse mere om fleksydelse ved at følge linket nederst på siden.

Ansøg om ledighedsydelse ved ferie

Ledighedsydelse ved ferie udbetales til borgere, der enten er visiteret til fleksjob, og modtager ledighedsydelse, eller som er ansat i fleksjob, og ønsker at holde ferie.

Du får:

Ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, og alt efter hvornår du er blevet visiteret til et fleksjob eller er ansat i fleksjob, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse:

 • 15 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. maj og d. 31. juli
 • 10 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. august og d. 31. december
 • 5 dage i det pågældende ferieår, hvis du bliver visiteret til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. januar og d. 30. april
 • Ret til 25 feriedage med ledighedsydelse i de følgende ferieår.

Feriepenge, som du har optjent i et tidligere job, trækkes fra det antal dage, som du kan holde ferie med ledighedsydelse i – men kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

Du får udbetalt samme beløb i ledighedsydelse ved ferie, som du får ved ledighed i ledighedsydelse. Hvis du er ledig og dine feriepenge er mindre end ledighedsydelsen, kan du få ledighedsydelse under ferien, således at du tilsammen får udbetalt feriepenge og ledighedsydelse, der svarer til den ledighedsydelse, som du normalt får.

Du skal, i henhold til lovgivningen,

 • Give kommunen besked om, at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse.
  Hvis du er ansat i et fleksjob, skal du give besked til kommunen om, at du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse før feriens start. Hvis du er ledig og modtager ledighedsydelse skal du give kommunen besked senest 14 dage før, du ønsker at holde ferie.
 • Afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieåret slutter d. 30 april. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.
 • Oplyse jobcentret, hvis der sker ændringer i dine forhold, som kan have betydning for din ret til ledighedsydelse ved ferie.

Du kan:

 • Højst afholde 25 feriedage med ledighedsydelse på et år
 • Klage over de beslutninger, din kommune har taget i forbindelse med din sag. Du skal indsende din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Økonomi