Økonomisk tilskud fra kommunen

Du kan søge din kommune om økonomisk tilskud til en række udgifter

Nederst på siden kan du finde links til borger.dk, hvor du kan ansøge om økonomisk tilskud.

Hvad kan du søge hjælp til?

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Du kan fx søge om hjælp til:

 • Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
 • Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
 • Sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
 • Alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
 • Flytteudgifter
 • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Dette gælder for alle med lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning. Her har du i stedet mulighed for at søge om personligt tillæg eller helbredstillæg. Du kan finde linkene til personligt tillæg og helbredstillæg nederst på siden.

Hvornår kan du søge?

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

 • Dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
 • Din familiesituation
 • Din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
 • Typen af ekstraudgift
 • Om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

Hvordan søger du?

Du skal lave en ansøgning, hvor du oplyser om:

 • Hvad du søger om
 • Din begrundelse for at søge
 • Dine forsikringsforhold
 • Din formue, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • Dine indtægter, plus evt. ægtefælles/samlevers
 • Dine udgifter, plus evt. ægtefælles/samlevers

Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge din dokumentation.

Søg om økonomisk tilskud

Du kan søge kommunen om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, hvis du står i en vanskelig økonomisk situation. Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge relevant dokumentation. Læs mere ved at følge linket til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nederst på siden.

Skal jeg betale det tilbage?

Kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis du uberettiget har modtaget ydelser. Kommunen skal senest ved udbetaling af hjælpen have oplyst om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse. Kommunen kan også træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis der er tale om dobbeltforsørgelse.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Økonomi