Ressourceforløbsydelse

Ressourceforløbsydelse udbetales til personer, der deltager i et ressource- eller jobafklaringsforløb.

For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

  • Kommunen skal have visiteret dig til et ressource- eller jobafklaringsforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet
  • Du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.

Nederst på siden kan du finde links hvor du kan læse mere om Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der er også et link til de forskellige satser for ressourceforløbsydelse.

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

Når du er blevet tilkendt ressourceforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. Hvis du forud for ressourceforløbet modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din hidtidige ydelse. Du vil dog kun modtage ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe du ville være berettiget til at modtage sygedagpenge.

Kommer du fra en anden ydelse, vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet, og hvis du fx får et barn, hæves ydelsen til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Når du er blevet tilkendt jobafklaringsforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. I stedet skal du have ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau i jobafklaringsforløbet.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis du fx får et barn, hæves beløbet til niveauet for kontanthjælp for forsørgere.

Er du selvstændig erhvervsdrivende og delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, bliver din ydelse udbetalt med et beløb, der svarer til enten 75 pct. og 50 pct. af ressourceforløbsydelsen:

  • Du modtager 75 pct., hvis du højst kan udføre en fjerdedel af dit normale arbejde
  • Du modtager 50 pct., hvis du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Økonomi