Revalideringsydelse

Når du har en jobplan med revalidering, får du hjælp i form af en revalideringsydelse eller i særlige tilfælde som løntilskud.

Hvor meget kan jeg få

Er du over 30 år, svarer revalideringsydelsen til højeste dagpengebeløb.

Er du under 30 år, svarer revalideringsydelsen til kontanthjælpssatserne med mindre du: 

  • Forsørger egne børn i hjemmet
  • I de sidste 6 måneder før revalideringen har haft indtægter, der overstiger revalideringsydelsen for personer over 30 år. 

I de tilfælde får du udbetalt revalideringsydelse som for personer, der er over 30 år.

Nederst på siden kan du finde et link hvor du kan se satserne for revalideringsydelse. Du kan også via link læse om revalideringsydelse hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Formue og indtægters betydning for revalideringsydelsen

Du skal være opmærksom på, at du skal betale skat af revalideringsydelsen og at:

  • Revalideringsydelsen er uafhængig af din eventuelle ægtefælles indtægter og jeres formue
  • Har du indtægter som led i revalideringen, bliver de fratrukket fuldt ud
  • Du må dog have andre arbejdsindtægter på 12.000 kr. om året før skat, uden at der sker fradrag i revalideringsydelsen. Det forudsætter, at jobcentret kan godkende, at du arbejder i begrænset omfang under revalidering
  • Løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger trækker vi også i revalideringsydelsen, når de sammenlagt med revalideringsydelsen overstiger dine hidtidige indtægter

Du kan normalt højst få revalideringsydelse i fem år.

Du kan få hjælp til udgifter, der er forbundet med uddannelsen, fx bøger og materialer.

Løntilskud

Der kan i særlige tilfælde oprettes en løntilskudsstilling med henblik på erhvervsmæssig oplæring eller genoptræning på en arbejdsplads. Størrelsen af løntilskuddet afhænger af en vurdering af din arbejdsevne, og hvorvidt der er tale om en lærlinge– eller elevuddannelse.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Økonomi