Særlig støtte til høje boligudgifter

Særlig støtte til høje boligudgifter, efter lov om en aktiv socialpolitik § 34, er for dig, som har været ude for en social begivenhed, fx arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse som betyder, at du er vanskeligt stillet på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde.

Hvornår kan jeg ansøge

Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

 • Har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde
 • Har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab (en social begivenhed) - en social begivenhed kan fx være arbejdsløshed, sygdom, ophør af samliv eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser.

For at være berettiget skal du være modtager af én af de følgende offentlige ydelser

 • Integrationsydelse
 • Uddannelses- eller kontanthjælp
 • Kontantydelse
 • Syge- eller barselsdagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge 
 • Arbejdsmarkedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Supplement til nedsat førtidspension
 • Ledighedsydelse

Du skal være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af bl.a. dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift, og hvad din ægtefælle har af indtægt, har også betydning.

Støtte mod tilbagebetaling

Bor du i en andelsbolig eller ejerbolig, vil den del af den særlige støtte, som dækker udgifter i forbindelse med lån svarende til afdrag, renter og bidrag være tilbagebetalingspligtig. Når du ansøger kan du fravælge at modtage den del af den særlige støtte, som er tilbagebetalingspligtig.

Hvordan ansøger jeg

Når du ansøger om én af de ovenstående ydelser får du også muligheden for at vælge den særlige støtte §34. Hvis du allerede er modtager af én af ovenstående kan du henvende dig til Borgerservice – ydelser, som kan hjælpe dig. Du kan finde kontaktoplysninger til borgerservice nederst på siden.

Vær opmærksom på at den særlige støtte også er underlagt reglerne om kontanthjælpsloftet.

Kontakt

Borgerservice

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00

Husk at bestille tid i Borgerservice

Åbningstider

Mandag-Onsdag: 10.00-14.00
Torsdag: 10.00-18.00
Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Økonomi