Jobafklaringsforløb

Du overgår til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig efter 22 uger, og kommunen efter en revurdering træffer afgørelse om, at din sygedagpengeperiode ikke kan forlænges.

I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau, uafhængigt af om du har formue eller en ægtefælle/samlever. Du kan læse mere om ressourceforløbsydelsen ved at følge linket nederst på siden.

Forløbet varer maksimalt to år, men det er muligt at indgå i flere jobafklaringsforløb, hvis kommunen vurderer, at du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Målet med forløbet er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe dig, som er sygemeldt, i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Helhedsorienteret indsats og koordinerende sagsbehandler

Jobafklaringsforløbet er kendetegnet ved, at du får en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov.

Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Selve indsatsen i forløbet skal starte op senest en måned efter, at du er startet i jobafklaringsforløbet.

I jobafklaringsforløbet får du en koordinerende sagsbehandler, der bliver gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og skal bistå dig med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Sygdom