Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan gives til borgere, der har behov for at få afdækket eller få optrænet faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Det er en forudsætning for at give tilbud om virksomhedspraktik, at der er tale om borgere, der har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller ansættelse med løntilskud.

Fordelen for dig er, at du kommer ind på en arbejdsplads, hvor I lærer hinanden at kende, og hvor du får mulighed for at afprøve dine kvalifikationer og evner til at varetage det ledige job - og måske kan du fortsætte og blive ansat i job med løntilskud, eller i fast job.

Vilkår under virksomhedspraktik

Er du kontanthjælpsmodtager, vil du fortsætte med den ydelse du har, når du starter i virksomhedspraktik. Herudover kan du modtage hjælp til udgifter i forbindelse med deltagelse i tilbuddet som f.eks. transportudgifter. Er du starthjælps- eller introduktionsydelsesmodtager, modtager du tillige et beskæftigelsestillæg på ca. 13 kr. pr. time.

Offentlig eller privat virksomhedspraktik

Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Praktikperioden kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere. Det skal være en sammenhængende periode, for at du får det største udbytte af praktikken.

Der gælder særlige regler for varighed af praktikperioden for personer under 30 år. Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud. I særlige tilfælde kan virksomhedspraktikken forlænges fra 13 uger og op til 26 uger.

Du arbejder på fuld tid, mens du er i praktik, medmindre der er særlige grunde til, at du kun kan arbejde i færre timer.

Kommer du til skade under praktikperioden, er du forsikringsmæssigt dækket af Gladsaxe Kommune.

Hvordan gør du?

Er du interesseret i en virksomhedspraktik, så kontakt din jobkonsulent i Jobcenteret. Du kan også følge linkene nederst på siden for at læse mere om virksomhedspraktik.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Aktivering