Uddannelse til dagpengemodtagere

Hvis du er dagpengemodtager, og enten er ufaglært, eller har en uddannelse der er forældet, så har du mulighed for at få tilbudt et uddannelsesløft.

Uddannelsesløft

Hvis du er over 30, ufaglært, eller faglært med forældet uddannelse, kan du deltage i uddannelse fra første dag du er ledig. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor du har ret til dagpenge. Under uddannelsen er du delvist fritaget for at være til rådighed, hvilket betyder, at du ikke har pligt til at søge arbejde og være til rådighed for henvist arbejde. Du skal dog komme til de samtaler, du bliver indkaldt til.

Den regionale uddannelsespulje

Jobcenteret kan fra første ledighedsdag tilbyde dagpengemodtagere vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som finansieres via den regionale uddannelsespulje.

Den regionale uddannelsespulje er midler, der skal sikre uddannelse til de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Nederst på siden kan du finde et link til Beskæftigelsesministeriet, hvor du kan se hvilke uddannelser der er afsat midler til.

Du kan også høre mere om dine muligheder ved at booke en samtale på jobnet.dk med en konsulent.

6-ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig, medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge, kan du have ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Hvem kan deltage

Du har ret til at deltage, hvis du enten

  • Er ufaglært
  • Har en erhvervsuddannelse eller tilsvarende
  • Har en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og samtidig har en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed

Du har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du har en uddannelse på højere niveau end de ovenstående.

Hvilke uddannelser kan du deltage i

Jobrettet uddannelse består af ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb af op til 6 ugers varighed. Du kan vælge blandt de kurser og uddannelsesforløb, der fremgår af den landsdækkende Positivliste.

Positivlisten er en liste over kurser og uddannelsesforløb, der giver de bedste muligheder for at komme i job. Listen revurderes hvert år, så den afspejler de aktuelle jobmuligheder på arbejdsmarkedet. Positivlisten kan du finde et link til nederst på siden.

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Uddannelse og aktivering