Almene boliger

I Gladsaxe Kommune er der ca. 11.500 almene boliger, hvilket svarer til lidt mere end 1/3 af kommunens samlede boligmasse.

De almene boliger ejes og administreres af 8 boligorganisationer og er fordelt på 81 almene afdelinger over hele kommunen.

Gladsaxe Kommune fører tilsyn med boligorganisationernes drift og vedligeholdelse af de almene boliger. Tilsynet har til formål at sikre, at boligerne administreres i overensstemmelse med almenboliglovens regler. Kommunens tilsyn kan dog ikke afgøre konkrete tvister mellem lejer og udlejer.

Som led i kommunens tilsyn skal kommunen og boligorganisationerne føre en styringsdialog om boligorganisationernes virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Gladsaxe Kommune afholder årlige dialogmøder med boligorganisationerne, der resulterer i aftaler/mål for kommune og boligorganisation for det kommende år.

Gladsaxe Kommune fører styringsdialog med følgende boligorganisationer

Derudover fører kommunen tilsyn med de almene afdelinger beliggende i kommunen, der tilhører boligorganisationerne 3B og Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)

Kommunen offentliggør referaterne fra styringsdialogen samt de indgåede aftaler/mål - links til seneste referater og aftaler findes her:

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG)
Læs aftalen med ABG samt referat fra styringsdialogen med ABG

Gladsaxe Almennyttige Boligselskab (GAB)
Læs aftalen med GAB samt referat fra styringsdialogen med GAB

Lejerbo
Læs aftalen med Lejerbo samt referat fra styringsdialogen med Lejerbo

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA)
Læs aftalen med GAA samt referat fra styringsdialogen med GAA

Boligselskabet Sæbjørnshuse 
Læs aftalen med Sæbjørnshuse samt referat fra styringsdialogen med Sæbjørnshuse

FSB
Læs aftalen med FSB samt referatet fra styringsdialogen med FSB

Hvert år inviterer Gladsaxe Byråd samtlige afdelingsbestyrelser til et fælles dialogmøde første mandag i november. Fællesmødet handlede i 2015 om fremtidssikring og kortlægning af de almene boligafdelinger samt klimatilpasningsprojekter. Du kan finde de to oplæg fra det seneste møde her: Kortlægning af almene boligafdelinger / Klimatilpasning.

Spørgsmål omkring kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer kan rettes til Byrådssekretariatet.

Bolig