Enkeltydelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter og hjælp i særlige tilfælde.

Du kan søge din kommune om økonomisk tilskud til en række udgifter

Du kan fx søge om hjælp til:

  • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er forudsigelige,
    hvis du har været ude for ændringer i dine forhold

  • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance

  • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet

  • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik

  • flytteudgifter

  • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.

Læs mere her
Ansøg om enkeltydelser
Ansøg om lån eller garanti for lån til beboerindskud

Din økonomi