Gældsrådgivning

Er du kommet ud i en uoverskuelig gæld, kan det være fornuftigt at søge proffesionel vejledning

...og der er god hjælp at hente...

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning tilbyder gratis og uvildig gældsrådgivning til mennesker med lav indkomst, en stor gæld eller et lavt rådighedsbeløb. 130 frivillige rådgivere hjælper med spørgsmål inden for økonomi og gæld.

Uvildig rådgivning baseret på frivillige

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig NGO, som tilbyder fortrolig, uvildig og gratis gældsrådgivning til socialt udsatte borgere. Formålet er at afhjælpe gældsproblemer og hjælpe med at få styr på privatøkonomien.

130 professionelle rådgivere hjælper med råd og vejledning, og siden Gældsrådgivningen åbnede i februar 2010 til udgangen af 2012, har cirka 3.600 borgere fået rådgivning.

Uvildig rådgivning til socialt udsatte

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning har stor succes med at hjælpe den store gruppe af mennesker, hvor gælden er blevet uoverskuelig og følgerne katastrofale.

Gældsrådgivningen henvender sig til særligt udsatte mennesker med lav indkomst, stor gæld og et lavt rådighedsbeløb. Indkomstgrundlaget for målgruppen er kontanthjælp, dagpenge/sygedagpenge, overførselsindkomst, lavtlønnede og pensionister.

6 rådgivningscentre landet over

Vores 6 rådgivningscentre er placeret i København, Odense, Esbjerg, Aalborg, Nykøbing Falster og Ringsted. Dertil kommer vores landsdækkende telefonrådgivning, og i august 2013 åbnede vores nye chatrådgivning, som er målrettet unge.

Økonomisk støttet af Social- og Integrationsministeriet

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning er økonomisk støttet af Social- og Integrationsministeriet, der som del af satspuljemidlerne afsatte 16. mio. i perioden 2009-2012 og 40 mio. i perioden 2012-2016 til gratis og frivillig gældsrådgivning, hvor 11 organisationer i sidstnævnte periode har modtaget økonomisk støtte.

Klik her for at læse mere om den gratis gældsrådgivning hos TÆNK

Din økonomi