Din ret og pligt når du modtager uddannelseshjælp

Når du modtager uddannelseshjælp, har du samtidigt sagt ja til et samarbejde med os, om at få hjælp til at komme videre i uddannelse. Samarbejdet er forbundet med gensidige rettigheder og pligter for både din og vores side. Læs mere herunder, og i menu'en til venstre.

De første samtaler med kommunen

Senest en uge efter, du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor vi vil foretage en vurdering af dine ressourser og udfordringer i forhold til at påbegynde en uddannelse. Vi vil også drøfte mulige ønsker og veje til uddannelse, og det er derfor en god ide, hvis du forbereder dig ved at overveje uddannelsesønsker, -mål og -muligheder.

Uddannelseskonsulenten skal vurdere, om:

  • du er åbenlyst uddannelsesparat, dvs. at du umiddelbart kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne
  • du er uddannelsesparat, dvs. at du kan gå i gang med en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse
  • du er aktivitetsparat, dvs. at du ikke kan påbegynde en uddannelse indenfor ca. et år og gennemføre denne uddannelse.

Kommunen vil i de fleste tilfælde kunne foretage en vurdering ved det første møde, og igangsætte aktiviteter med henblik på afklaring, og påbegynde arbejdet med uddannelsespålægget. I det kommende samarbejde er der rettigheder og pligter for begge parter, og du kan læse mere om de forskellige målgrupper i menu'en til venstre.
 

Uddannelseshjælp