Uddannelseshjælp

Sådan søger du uddannelseshjælp

Er du ung under 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du få uddannelseshjælp, såfremt en række betingelser er opfyldt.

Du ansøger om uddannelseshjælp ved at henvende dig i Ungeenheden, Gladsaxevej 378, 1. sal, 2860 Søborg. Ansøgning kan kun ske ved personligt fremmøde. Åbningstiden er mandag-fredag kl. 09.00-14.00.

 

Når du henvender dig for at søge om uddannelseshjælp vil vi med det samme give dig indkaldelse til 2 forskellige samtaler. Den første samtale foregår på Rådhuset, hvor din ansøgning om økonomisk støtte vil blive behandlet, Den anden samtale foregår på Jobcenteret, hvor en uddannelæseskonsulent vil vurdere dine resourser og uddannelsesparathed, og i samarbejde med dig fastlægge en plan for din videre vej i uddannelse.

Når du henvender dig i ungeenheden beder vi dig om at underskrive en samtykke-erklæring, hvori du giver kommunen tillladelse til at indhente oplysninger om din økonomi, såfremt de oplysninger du selv kommer med ikke er fyldestgørende nok.

Til mødet på Rådhuset hvor der tages stilling til bevilling af den økonomiske støtte, skal du medbringe 3 ting:

  • Et ansøgningsskema, som vi udleverer til dig i Ungeenheden
  • Kontoudtog for de sidste 3 måneder for alle konti - Du er velkommen til at bruge computerne i Ungeenheden og printe derfra. Husk nem-id til din netbank.
  • Billedlegitimation 

Satser 2017

Satserne for uddannelseshjælp er på niveau med SU-satserne, og hvor meget du kan få udbetalt afhænger af flere forskellige ting. Fx. om du er ude- eller hjemmeboende og om du er forsørger.

Aktuelle satser
Uddannelseshjælp