Angst

Mellem 6 og 15% af os oplever angstanfald i løbet af et år, men heldigvis kan mennesker med angst hjælpes.

Cirka hver fjerde eller femte af os vurderes at få en angstlidelse på et eller andet tidspunkt i livet. Mellem 6 og 15% af os oplever angstanfald i løbet af et år. Stadig flere både børn og voksne kommer i behandling for angst. Man får ofte det første angstanfald i barndommen eller i ungdommen, og angsten ses ofte sammen med andre psykiske lidelser.

For at man kan tale om angst skal følelsen af uro eller panik være ledsaget af flere angstsymptomer, heraf mindst et kropsligt symptom som fx hjertebanken, sveden eller rysten. De fysiske symptomer formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem – altså uden for viljens kontrol.

Angsten kan være til stede altid eller komme i egentlige anfald, hvor angsten pludselig sætter ind og i løbet af få minutter når et voldsomt klimaks for derefter at klinge af.

Når man har en svær psykisk lidelse som fx skizofreni og depression, har man ofte også symptomer på angst. Det er derfor vigtigt at få udelukket, at det ikke er en af disse lidelser, det drejer sig om. For så er behandlingen anderledes.

Læs mere om angst på psykiatrifondens hjemmesider her: http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/angstdiagnoser.aspx

...du kan også få god information på Angstforeningens hjemmeside her: (http://angstforeningen.dk/)

 

Lær at tackle angst og depression

Gladsaxe Kommunes tilbud "Lær at tackle angst og depression" er et kursus, der giver dig inspiration og redskaber til at håndtere de bekymringer og problemer, der opstår i hverdagen som følge af din sygdom og dens symptomer. Deltagere på kurset oplever ofte, at de fx får mere overskud, større kontrol over deres symptomer og bliver bedre til at klare hverdagens udfordringer.

Kurset er for dig, der oplever symptomer på angst og/eller depression eller til dig, som er pårørende. Du vil møde andre, som har samme udfordringer som dig, og I vil typisk være omkring 12 deltagere på holdet. Du skal være minimum 18 år for at kunne deltage og kunne tale og forstå dansk.

Læs mere om tilbuddet her: http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/sundhed_og_sygdom/hjaelp_ved_sygdom/angst_og_depression

 

 

Din sundhed