Depression

Hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på de­pres­sion på et tidspunkt i livet

De­pres­sion er en af de al­min­de­lig­ste psykiske sygdomme. Hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på de­pres­sion på et tidspunkt i livet, og man kan have det i for­skel­li­ge grader. Flere kvinder end mænd får en de­pres­sion.

En depression stjæler livsglæde, energi og fremdrift fra den ramte og forrykker det normale stemningsleje ned i en bølgedal.
Når man har depression, er man nedtrykt. Nedtryktheden varierer fra tristhed til sort melankoli og dyb fortvivlelse. Evnen til at føle glæde, lyst eller interesse for noget er forsvundet. Man er mere træt end normalt og har en fornemmelse af, at det hele er tungt eller uoverkommeligt. Man mangler overskud og evne til at klare hverdagens aktiviteter. 

Depressioner kan i vid udstrækning behandles med psykoterapi (de lettere tilfælde) og med depressionsmedicin eventuelt sammen med psykoterapi (de sværere tilfælde). Jo tidligere, man kommer i gang med behandlingen, des bedre ser fremtidsudsigterne ud. Underbehandlet eller ubehandlet depression kan resultere i en mere eller mindre kronisk tilstand.

Søg selv mere information om depression på psykiatrifondens hjemmeside: http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/depressions-diagnoser.aspx

 

Lær at tackle angst og depression

Gladsaxe Kommunes tilbud "Lær at tackle angst og depression" er et kursus, der giver dig inspiration og redskaber til at håndtere de bekymringer og problemer, der opstår i hverdagen som følge af din sygdom og dens symptomer. Deltagere på kurset oplever ofte, at de fx får mere overskud, større kontrol over deres symptomer og bliver bedre til at klare hverdagens udfordringer.

Kurset er for dig, der oplever symptomer på angst og/eller depression eller til dig, som er pårørende. Du vil møde andre, som har samme udfordringer som dig, og I vil typisk være omkring 12 deltagere på holdet. Du skal være minimum 18 år for at kunne deltage og kunne tale og forstå dansk.

Læs mere om tilbuddet her: http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/sundhed_og_sygdom/hjaelp_ved_sygdom/angst_og_depression

Din sundhed