Offerrådgivning

Har du været offer for en forbrydelse eller en ulykke, eller er du vidne eller pårørende til et offer for en forbrydelse, kan du læse nærmere om, hvordan du modtager offerrådgivning her.

Hvem er Offerådgivningen til for? 
Offerrådgivning er en hjælp, der tilbydes alle, der kommer i kontakt med enhver form for forbrydelse eller ulykke - direkte eller via en af dine nærmeste.

Har du været udsat for tasketyveri, røveri, trusler, vold, voldtægt, ulykker eller lignende, eller er du nært knyttet til en person, der har været udsat for en forbrydelse, kan Offerrådgivningen tilbyde dig hjælp.

Hvordan kommer du i kontakt med Offerrådgivningen?
Meld som det første forbrydelsen til politiet. Hvis du efter anmeldelsen står tilbage med uløste spørgsmål eller en følelse af utryghed, kan du få hjælp hos Offerrådgivningen. Hver politikreds i landet har sin egen lokale afdeling af Offerrådgivningen.

Når du anmelder forbrydelsen, vil politiet fortælle dig, hvordan du kommer i kontakt med Offerrådgivningen i din lokale politikreds.


Klik her for at se hvordan du kommer i kontakt med offerrådgivningen

Din sundhed