FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Se hvad andre unge har spurgt om. Kan du ikke finde svar, er du altid velkommen til at kontakte os. Send en mail på ugu@gladsaxe.dk, eller ring til os på telefon: 39 57 50 00. Vi svarer telefonen alle hverdage kl. 09.00-14.00.

Hvornår får jeg svar, når jeg har søgt uddannelseshjælp?

Når du ansøger om uddannelseshjælp i Ungeenheden foregår det digitalt. Din ansøgningen sende straks til kommunens ydelsesafdeling, og hvis den dokumentation som du har vedhæftet er fyldestgørende og tilfredsstillende, kan du forvente at få svar i din E-boks i løbet af 14 dage.

Særlige forhold i forbindelse med overgang mellem uddannelser

Hvis jeg er nyuddannet eller uddannelsessøgende?

Når du har søgt optagelse på en uddannelse har du som hovedregel ikke ret til uddannelseshjælp fra kommunen. Det gælder også, selvom du ikke kan få SU.

Fortsat uddannelse

Du har ikke ret til uddannelseshjælp, hvis du er i uddannelse og fortsætter i uddannelse efter sædvanlig sommerferie.
Eksempelvis hvis du afslutter studentereksamen i juni og har søgt om optagelse på universitetet til september. Det samme gælder, hvis du eksempelvis afslutter Handelsskolens grundforløb og søger praktikplads. Kun hvis uddannelse først påbegyndes til oktober eller senere, kan der eventuelt blive tale om udbetaling af forsørgelsesydelse.

Afslag på fortsat uddannelse

Hvis du får afslag på din ansøgning om optagelse på en ny uddannelse, kan du være berettiget til forsørgelsesydelse fra det tidspunkt, hvor du får besked om afslag. Får du afslag, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Ungeenheden, Gladsaxevej 378, 1. sal, 2860 Søborg, da du ikke kan få forsørgelsesydelse med tilbagevirkende kraft.

Afsluttet eller afbrudt uddannelse

Hvis du afslutter eller afbryder en uddannelse og ikke længere modtager SU, kan du have ret til uddannelseshjælp.
Du kan søge om uddannelseshjælp ved at møde personligt op i Ungeenheden, Gladsaxevej 378, 1. sal, 2860 Søborg. På borger.dk kan du læse mere om uddannelseshjælp for dig der er under 30 år og uden uddannelse. 

Udbetaling af uddannelseshjælp

Hvis du er berettiget til at modtage uddannelseshjælp, vil din ydelse blive udbetalt fra den dag, hvor din ansøgning med dokumentation er modtaget og du er registreret ledig i Ungeenheden. Udbetalingen vil som hovedregel finde sted den sidste hverdag i måneden. Du registreres som ledig ved at henvende dig i Ungeenheden, Gladsaxevej 378, 1. sal, 2860 Søborg,

Hvad gøre jeg hvis jeg har fået et uddannelsespålæg, og min SU er forsinket?

Hvis din udbetaling af SU er forsinket, og du er startet uddannelse, fordi du har fået et uddannelsespålæg fra dit jobcenter, kan vi i en periode på op til 2 måneder udbetale uddannelseshjælp til dig. Får du SU og uddannelseshjælp, som dækker samme periode, skal du tilbagebetale din uddannelseshjælp.

Hvad sker der når jeg går fra uddannelseshjælp til SU?

Modtager du uddannelses- eller kontanthjælp, og skal du starte uddannelse, skal du være opmærksom på, at SU er forudbetalt, mens uddannelses- og kontanthjælp er bagudbetalt.

Det betyder, at hvis du fx får uddannelseshjælp den 31. juli og SU den 1. august, har du ikke ret til uddannelseshjælpen, da både uddannelseshjælpen og SU'en skal dække din forsørgelse i august. Skulle du få udbetalt begge dele, vil du skulle betale din uddannelseshjælp tilbage.

Kan kommunen hjælpe mig med en bolig?

Som udgangspunkt er det meget vanskeligt for kommunen af anvise en bolig, da antallet af henvendelser omkring hjælp til at finde bolig, langt overstiger antallet af boliger som kommunen kan disponere over. I mange tilfælde vil det være en hurtigere vej til bolig, at udvide det geografiske søgeområde, og acceptere at flytte lidt udenfor storbyerne. 

Har du brug for hjælp til at finde en bolig, hjælp til at søge boligstøtte eller hjælp til at søge lån til boligindskud

Ungeenheden