Hvad er en frivillig mentor?

En frivillig mentor er en erfaren person, der tilbyder at støtte dig i en svær periode. En mentor er en, der har tid, lyst og overskud til at lytte, rådgive og hjælpe dig.

Hvad er en frivillig mentor?

  • En mentor har fokus på det, som er vigtigt for dig at tale om. Hvad du snakker med din mentor om bliver mellem jer, med mindre du selv ønsker, at det skal bringes videre.
  • En mentor har en særlig rolle. Han eller hun er ikke involveret i dit liv, som familie og venner er. Mentoren er heller ikke en som stiller krav, som du måske oplever på dit arbejde, din uddannelse eller hvis du modtager penge fra det offentlige.
  • Det kan være lettere at tale med en mentor om svære personlig ting, fordi vedkommende er en helt uafhængig og upartisk person.
  • En mentors opgave er at lytte til dig og forstå din situation. Ud fra det, kan mentoren stille dig spørgsmål, som måske kan få dig til at forstå din situation på en ny måde og finde andre løsninger.
  • Når du og din mentor får opbygget et godt tillidsforhold, vil der kunne skabes et ”rum”, hvor I vil opleve, at I forstår hinanden på en ny måde. Det ”rum” kan bane vej for, at du kan få øje på, hvordan du  selv kan skabe forandringer i dit liv.
  • Et forløb med en mentor kan give dig mulighed for at ”vokse” i dit eget liv og i højere grad selv tage styringen. Du vil sandsynligvis blive bedre til at tage ansvar, forstå og acceptere dit liv.

Frivillig mentor