Hvordan får du en mentor

Ring til Bettina i Ungeenheden, og hør om dine muligheder for at få en mentor. Telefon: 30 10 31 44.

Hvordan får du en mentor?

  • Du skal være mellem 16 og 29 år og bo i Gladsaxe kommune for at kunne få en frivillig mentor.  Du kan enten være på uddannelseshjælp eller i uddannelse.
  • Du kan tale med din rådgiver, din UU-vejleder eller din underviser om, hvordan du kan få glæde af den frivillige mentorordning. Det kan også være, at de samme personer direkte vil opfordre dig til at benytte tilbuddet.
  • Når du eller din vejleder kontakter mentorkoordinatoren, aftaler i en samtale, hvor det afklares, om mentorordningen er noget for dig samt hvad du ønsker, at en mentor skal hjælpe dig med. Derefter vil du typisk blive præsenteret for 3 forskellige mentorer, som alle kunne være et godt match for dig. Herefter vælge du den du føler dig mest tryg ved.
  • Et forløb med en mentor varer minimum 3 mdr., men vil typisk vare et ½ – 1 år. I vil mødes 3-4 gange om måneden af en varighed på 1-2 timer.
  • Du og din mentor kan selv aftale, hvordan og hvor længe I vil tale sammen. Du skal regne med, at din mentor har ca. 6- 8 timer om måneden sammen med dig.
  • I bestemmer selv, hvordan samværsformen skal være. Det kan være I går en tur, snakker på en cafe, mødes på biblioteket eller laver nogle aktiviteter sammen. I kan bruge mobil, sms, eller maile, som det passer jer begge bedst.
  • I den første tid mødes I personligt, men hen ad vejen kan det være, at I foretrækker at have kontakt på anden vis. Vi har dog erfaring for, at det er en god ide at mødes personligt mindst en gang om måneden. Det er den bedste måde at lære hinanden at kende på og opbygge et tillidsforhold.
  • Der vil blive lavet en samarbejdsaftale mellem dig og din mentor, som kan opsiges, hvis forløbet slet ikke fungerer.
  • Du kan kontakte mentorkoordinator Bettina Jantzen på tlf. 30 10 31 44, hvis du vil vide mere om mentorordningen.

Frivillig mentor