Om ungeenheden

Alt for mange unge får aldrig begyndt på en uddannelse eller gjort den færdig. Derfor har Gladsaxe Kommune oprettet en Ungeenhed, der skal hjælpe flere unge til en uddannelse.

I Gladsaxe Kommune er ungeindsatsen for unge i alderen 15-29 år, samlet i Ungeenheden. Etablering af Ungeenheden er sket for at sikre, at de unge som har behov for hjælp, støtte og rådgivning, får en samlet og helhedsorienteret indsats og plan.

I Ungeenheden har vi samlet en bred tværfaglig palet af fagpersoner, herunder blandt andet:

 • Beskæftigelseskonsulenter
 • Ungevejledere
 • Koordinerende sagsbehandlere
 • Sagsbehandlere, Psykiatri og handicap
 • Familiekoordinatorer
 • Fritidsjobkoordinator
 • Frivillig mentor koordinator
 • Psykologisk ungerådgivning
 • Uddannelsesvejledere

Fra den 1. august 2019 overtager Ungeenheden i Gladsaxe Kommune opgaven med uddannelsesvejledning sammen med de medarbejdere fra UU-Nord, som førhen har vejledt de unge i Gladsaxe Kommune. 

Uddannelsesvejlederne har opgaven med at vejleder alle unge, der har udfordringer med at vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi vejleder både til ordinær uddannelse og til uddannelser for unge med særlige behov.

Den obligatoriske uddannelsesvejledning og uddannelsesparathedsvurdering (UPV) som foregår i grundskolens 7. til 9. klassetrin, er forankret i skoleafdelingen i Gladsaxe kommune.

Vi tilbyder dig råd og vejledning, hvis du er mellem 15-30 år gammel, og ikke har en kompetencegivende uddannelse. (Folkeskole, ungdomsskole og gymnasium er ikke kompetencegivende uddannelser).

Vi kan hjælpe dig med

 • afklaring af dine muligheder og inspiration til at finde den rigtige uddannelsesretning for dig
 • at blive klar til uddannelse
 • støtte til at gennemføre din uddannelse

Hos Ungeenheden kan du blandt andet

 • få tilbudt aktiviteter der kan ruste dig til uddannelse
 • tale med en uddannelsesvejleder om dit valg af uddannelse, eller for at få inspiration
 • få hjælp til at søge praktik- og læreplads
 • søge om uddannelseshjælp fra kommunen frem til du starter i uddannelse

Kontakt

Ungeenheden

Gladsaxevej 378
2860 Søborg
Telefon: 39 57 66 20
UGU@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Ungeenheden