Aftenskoler i Gladsaxe

GOF, AOF, FOF og FO er alle lokale aftenskoler med aktiviteter i Gladsaxe

Aftenskolerne tilbyder folkeoplysende voksenundervisning inden for sprog, bevægelsesfag, praktiske fag, IT, musik med mere.

Derudover tilbyder aftenskolerne forskellige foredrag og debatskabende aktiviteter om aktuelle emner. 

Aftenskolernes programmer er tilgængelige på aftenskolernes egne hjemmesider. Kataloger husstandsomdeles i august måned eller kan hentes på bibliotekerne. 

Undervisningssteder 

Undervisningen foregår primært på kommunens skoler, i voksenundervisningscentret på Frødings Allé 8, samt Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus på Telefonvej 8.  

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den enkelte aftenskole. 
 

Tilskud til deltagerbetaling

Hvis du er pensionist, efterlønsmodtager, SU-modtager eller arbejdsledig, kan du få tilskud til deltagerbetaling for undervisning og foredrag, der foregår i Gladsaxe Kommune. Tilskuddet udgør 12 kr. pr. undervisningstime og 24 kr. pr. foredrag.
 
Når du har dokumenteret, at du modtager en social pension, efterløn, SU, kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse, modregnes tilskuddet i deltagerbetalingen. Dokumentationen sker direkte til aftenskolen. 

Det sker i
Gladsaxe

 • Pianobar: Lasse "Boogie" Jensen / Intimscenen

  d. 24/10 kl. 20

  Lasse Ebbeskov Jensen er ved at etablere sig som en af Europas bedste boogie-woogie-pianister og har gennem snart ti år optrådt i ni europæiske lande samt ved en række jazzfestivaler i Danmark

  Læs mere

 • Toner fra strimlen

  d. 25/10 kl. 19.30 -22

  En viseaften fra filmens verden hvor vi skal hører en masse sange og viser der har været benytte i danske og udenlandske film. Tilrettelagt af Bente & Leif Mortensen

  Læs mere

Kalender

KulturSkaberne

Har du en god ide til et projekt, som du gerne vil lave i Gladsaxe?

Kontakt KulturSkaberne, - måske kan de hjælpe dig videre.

Hjælp til at skaffe penge, tilladelser, projektledelse, - læs mere her

Kulturskaberne

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Fritid