Special Sport - det er idrætstilbud.

Special Sport er idrætstilbud til alle med særlige behov i alderen 6-99 år.

IFEL, Idrætsforeningen Espelunden i Rødovre har med tilskud fra den fælles kommunale idrætspulje udarbejdet en oversigt over de kendte idrætstilbud til borgere med særlige behov.

Oversigten kan læses her og et eksemplar af hæftet kan afhentes på Gladsaxe Rådhus, Kultur, Fritid og Unge - kontor 3449.

Der er typisk tale om børn og unge i skolealderen med handicap eller andre særlige behov, som oftest ikke har adgang til de almindelige klubbers tilbud. Det kan for eksempel være børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning, fysiske handicaps eller psykiske sygdomme. Det kan også være børn og unge, som af en hvilken som helst årsag har brug for en mere tryg ramme til sin sport, eller søskende til handicappede børn og unge, der måske går på holdet i forvejen

Kontakt

Idræt

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 38
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Idræt